For noen dager siden ble 5 ungdommer bøtelagt for å ha kjørt snøskuter oppå snø mer enn 300 meter fra offentlig skuterløype.

Det har opprørt flere vanlige folk, men også politikere tar nå til orde for at det kanskje ikke er helt riktig, og at man burde kunne gi ungdommen friområder for å kunne utfolde seg. Det er jo gode tanker å ha med seg, og få det på trykk i valg året. Det må i beste fall kunne sees på som krokodilletårer eller valgflesk.

Det disse politikerne sier nå, har lite sammenheng med hva deres partier utfører i den praktiske politikken. Våren 2021 fikk alle partier muligheten å stemme over flere punkter som skal liberalisere motorferdselslovverket, og gi kommunene selvråderett på også dette området. I denne pakken lå det også for at kommunene kunne åpne for å sette av areal til friområder for skuterkjøring. For det ligger nemlig en begrensing i lovverket nå for å kunne gjøre nettopp dette.

FrP fikk ikke støtte fra noen partier på punktene. Ikke Høyre og ikke SP. Heldigvis var det noen nordinger, spesielt fra Porsanger Høyre som var aktiv inn mot sin regjering, og regjeringen og FrP klarte å komme til en slags trøste premie med at miljøvernministeren fra Venstre skulle få sette opp et utvalg for å se på mer lokalt selvstyre. I dette utvalget glemte man å ta med interesseorganisasjoner fra snøskuter. Det er heller ikke kommet inn forslag til utvalget fra noen om å avsette friarealer til snøskuterkjøring, så da kan vi som ønsker slik aktivitet bare krysse fingre og tær.

Da gjenstår vi med at hvis man ønsker en liberal motorferdselslov så er det å ha et så sterkt FrP som mulig på alle vedtak nivå.