Gå til sidens hovedinnhold

Fremtiden mot staten – staten mot fremtiden!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Århundrets rettssak» – var en klimarettssak om oljeutvinning i Barentshavet som utspilte seg i et amfiteater av is i Kirkenes i februar 2017. Stykket som var en del av Kirkenes spetakkel vant teaterkritikerprisen 2016/2017.

Under Morten Traavik’s regi tapte staten!

Nå er «versjon nr. 2» av saken på gang i høyesterett – hvem som vinner denne gangen skal avgjøres nå.

I oktober 2016 saksøkte Greenpeace og Natur og Ungdom den norske stat for å tildele nye lisenser for oljeboring i Barentshavet, lenger nord og lenger øst enn noen gang tidligere. Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet er med som partshjelpere i søksmålet.

Denne planlagte økningen av oljeutvinningen er ikke mulig uten å bryte de internasjonale avtalene Norge har inngått – blant annet Parisavtalen og FNs bærekraftsmål, som forplikter partene til å redusere sine klimagassutslipp. Norge er allerede verdens syvende største eksportør av CO₂, og nå legger norske politikere til rette for en økning i utslippene på 150 %. Dette er en alvorlig trussel mot den internasjonale handlingsplan som skal redde klimaet.

Miljøorganisasjonene mener tildelingen av nye utvinningstillatelser for oljeboring i Arktis er brudd på Grunnlovens miljøparagraf § 112, som skal sikre vår og framtidige generasjoners rett til et levelig klima:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Dette er et løfte både til nåtiden og kommende generasjoner – regjering og storting kan ikke nå springe fra sine løfter og forpliktelser. Jordens fremtid er viktigere enn fortsatt økning av gapet mellom norsk rikdom og vår rettferdige andel av jordens ressurser.

Kommentarer til denne saken