Gå til sidens hovedinnhold

Fremskrittspartiet satser på samferdsel

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har i et tidligere innlegg klargjort hvilke fylkesveier vi ønsker å prioritere i neste fylkestingsperiode. Dette er viktige «næringsveier» i fylket og vil bare bli viktigere i årene fremover med den optimismen og veksten som er i vår landsdel. Vår jobb vil være å legge forholdene til rette for å imøtekomme denne veksten.

Det nye fylkestinget for Troms og Finnmark vil i neste periode få langt større ansvar for veier, fly, infrastruktur og kommunikasjoner internt i fylket. Fylkestinget vil være høringspart og ha stor innflytelse på hvilke prioriteringer som Staten skal gjøre på Riks- og Europaveier.

Fremskrittspartiet i regjering har hatt en betydelig satsing på oppgradering av Riks- og Europaveier, og fjerning av «flaskehalser» på eksisterende veier. De siste årene har vedlikeholdsetterslepet blitt redusert etter mange år med rødgrønt styre og forfall. Denne satsingen vil vi skal fortsette og det skal ikke være noen tvil om hvilke veier i Finnmark vi har jobbet aktivt for, og ønsker høyt prioritert av Staten.

- Riksvei 94 har alltid vært høyt prioritert av Fremskrittspartiet på fylket, det vil den fortsatt være når det nye fylkestinget samles. Dette er en «næringsvei»som benyttes både til å frakte ut store verdier både fra sjømatindustrien og utstyr til olje og gassnæringen.

En svært viktig «næringsvei» for A/S Norge.

Derfor kan aldri vi i Frp akseptere at denne veien skal betales med bompenger, på lik linje med E8 til Tromsø vil vi kreve at også denne blir bompengefri. Denne må sees i sammenheng med E45 Kløfta som må oppgraderes, for å kunne frakte varer hele veien ut til markedene.

- Riksveg 92 som binder sammen øst og vest må oppgraderes betraktelig, slik at regionene blir bundet tettere sammen. Dette er også en svært viktig «næringsvei» for sjømatprodusentene i hele Øst-Finnmark for å transportere sine produkter ut til markedene.

- E6 fra Olderfjord og Lakselv må utbedres fordi denne veien blir mer og mer viktig i forbindelse med utbygging av en oljeterminal ved Veidnes og den økende sjømateksporten som sendes ut i den store verden via Banak lufthavn.

- Økt satsing på fjerning av «flaskehalser» slik som Strømmen bru på E6 før Kirkenes, denne er en utfordring spesielt vinterstid for tungbiltransporten og skaper trafikkfarlige situasjoner.

Som fylkespolitikere ser vi selvfølgelig fylkesveier og Statens egne Riksveier i en sammenheng, og det skal ikke være tvil om at dette er viktige veier som vi vil prioritere og ta videre med i neste fylkesting.

Vi skal fortsette jobben som ombudsmenn og tydelige Finnmarks politikere i det nye fylkestinget.

Ønsker du politikere som vil jobbe for fortsatt vekst og utvikling i det nye fylket, stem Frp.

Kommentarer til denne saken