Det nylige forslaget fra UiT til nye styremedlemmer viser en voldsom navlebeskuelse. Med å bare peke på kandidater med bostedsadresse Tromsø som nye eksterne styremedlemmer, så overser man resten av Nord-Norge og Finnmark.

Det er rett og slett frekt og skammelig at det ikke er foreslått styremedlemmer som bor og lever sine liv utenfor Tromsø. Universitetet må huske at de ikke er et lokalt anliggende for Tromsø, men spiller en rolle i hele landsdelen. Det er både trist og overraskende at dette perspektivet ikke har vært med i vurderingene.

Det manglet nemlig ikke på fagre ord da Høgskolen i Finnmark ble fusjonert inn i UiT i 2013. Mange var skeptiske, og fryktet sentralisering, men dette ble avfeid. Selv om det rent faglig og utdanningsmessig har vært en gevinst for Finnmark, har man gradvis mistet innflytelse, og det siste forsalget til styremedlemmer er svært avslørende i forhold til tankegangen i Tromsø.

En av de som har reagert på dette, er Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss. Hun kaller det hele pinlig, og mener det er tydelig at man ikke har gjort jobben sin. Det er vanskelig å være uenig i. Også fra Harstad har det kommet sterke reaksjoner.

LES MER: Reagerer på Tromsø-boble: – Det er kunnskapsløst

Vi ser allerede at virksomheten i Finnmark i stor grad styres fra Tromsø. Gjennom å ikke sikre styrerepresentasjon, er det all grunn til å tro at man vil se Tromsø først i enda større grad. Mens mange i landsdelen snakker om Oslo-bobla, viser dette at vi i Nord-Norge sliter med Tromsø-bobla, som er verre enn vi trodde.

Kandidaten Christian Chramer bør trekke seg etter støyen som har oppstått. Han er riktignok bosatt i Tromsø, men de siste årene har han jobbet og arbeidet som direktør for NHO i Oslo, og ikke vært tett på landsdelens eget næringsliv. Det er vanskelig å se hva han kan bidra med i dette viktige vervet. Det finnes svært mange gode kandidater i Finnmark, og jeg tror for eksempel at Rune Rafaelsen vil være en langt bedre kandidat til styreledervervet.

Bakgrunnen er den rette. Han har solid høyere utdanning og har vært lærer i mange år, før han ble kommunestyrerepresentant i Sør-Varanger i to perioder, og ordfører i samme kommune siden 2015. Han ble gjenvalgt i 2019. Rafaelsen har opparbeidet seg en posisjon der han er en av ytterst få politikere i Nord-Norge som har en stemme det lyttes nøye til i Oslo.

Rafaelsens CV inkluderer også at han har vært leder av Barentssekretariatet i Kirkenes i 12 år, fram til 2015. Han gjorde seg sterkt bemerket på mange måter, ikke minst som talsmann for hele regionen og med sitt omfattende nettverk internasjonalt. Han hadde gjennom kontoret i Kirkenes nær kontakt med næringsliv, forvaltning og forskning. Som ordfører har han fortsatt det internasjonale diplomatiet, ikke minst gjennom bygging av kontakter til og samarbeid med Russland, Finland og Kina.

Det er takket være Rafaelsen at Kirkenes ble vennskapsby med en by i Kina med ca. 11 millioner innbyggere. Før pandemien var kineserne den største internasjonale turistgruppen i Kirkenes. Det er verdt å huske at Rafaelsen har et langt og sterkt kjærlighetsforhold til det nordnorske universitetet i Tromsø. Allerede som 17-åring representerte han Norges Gymnasiastforbund i det første styret ved UiT.

UiT står nå ved et veiskille og et regimeskifte, da det for første gang i UiTs historie utnevnes (og ikke velges) rektor og utnevnes styreleder (der rektor tidligere hadde denne funksjonen). Da må ikke UiT i den grad som det nå ser ut til å skje, snuble i dørstokken og utnevne et styre uten bred legitimitet. I denne sammenhengen er det påfallende i hvor stor grad Finnmark synes å falle ut. I tidligere UiT-styrer var det nærmest en selvfølge at fylket var sterkt representert. Vi minnes kraftfulle representanter som Inga Ellen O. Hætta fra Kautokeino og Hagbart Nilsen fra Båtsfjord, som begge bidro sterkt til at Finnmark ble nært knyttet til UiT i en rekke sammenhenger. Hagbart Nilsen bidro i sin tid til at den første doktordisputas utenfor UiT i Tromsø ble gjennomført, på Samfunnshuset i Båtsfjord!

Rafaelsen som styreleder, vil tilføre styret og UiT en ledelse med omfattende kompetanse om samarbeid innen hele Barentsregionen, Finnmark og i Nord-Norge, innen næringsliv, forvaltning, forskning og politikk. Rett og slett om alle sidene ved samfunnsliv og samfunnsutvikling i Nord-Norge. Den periferiposisjonen som ofte er forbundet med Øst-Finnmark, vil han utvilsomt bidra til å endre på. Han kan i tillegg til å være en sterk styreleder nasjonalt, også være en brobygger mellom Tromsø og Finnmark, og internt i Finnmark mellom øst og vest der høyere utdanning trekkes inn. Det bør nevnes at det for bare få dager siden er tegnet en samarbeidsavtale mellom UiT og Sør-Varanger kommune om flere utdanningstilbud lokalisert i Kirkenes, i tillegg til Barentsinstituttet, slik at Kirkenes som et lite universitetscampus klart vil bli styrket.

Dette er en sak som ikke minst Rafaelsen har jobbet med i mange år. Med Rafaelsen vil styret ved UiT få en kandidat som uomtvistelig vil leve opp til kjernebudskapet i UiTs historie, og utvikle en institusjon som har ansvar for hele landsdelen og som samtidig er trygt forankret i et nasjonalt og internasjonalt nettverk. Hvis ikke UiT selv ser dette, vil forhåpentligvis eierne i Kunnskapsdepartementet se det.

Det mangler heller ikke på gode kandidater til å bekle plassene som styremedlemmer. Her man kan for eksempel trekke frem Marianne Sivertsen Næss fra Hammerfest, som med sin bakgrunn som rektor og ordfører har mye å bidra med. Fra næringslivet, vil Tore Wæraas, som har ledet styret i NHO Finnmark og har lang erfaring fra næringsvirksomhet og eiendom være et godt valg. Wæraas har også sterk tilknytning til både øst- og Vest-Finnmark. Et annet navn som kan trekkes frem, er tidligere styreleder i Finnmarkssykehuset og rådmann i Lebesby, Harald Larssen.

Det bør ikke være noe problem å finne gode kandidater i Finnmark, så vi forventer at den endelige sammensetningen blir noe helt annet enn det som er foreslått.