Saken ble tatt opp etter store bekymringer om sykehuset blir å kutte i respiratorkapasiteten ved Kirkenes sykehus.

Styret i helseforetaket vedtok å beholde dagens bemanning ut 2023.

– Nå opprettholder vi dagens bemanning, og ber samtidig gjennomføre helhetlig vurdering av intensivberedskap i Finnmarkssykehuset og framlegge alternativer for funksjon og bemanning ut fra sengekategori, aktivitet, beredskap og oppgaveglidning til styremøtet i oktober 2023 og til budsjettet for 2024, sier styreleder Lena Nymo Helli.