Fred vil ha tunnel fra Skaidi til Porsanger. Får støtte fra stortingspolitiker: – Jeg skal diskutere det internt med mine

– En slik ordning vil bidra til at 80 prosent av befolkningen i Vest-Finnmark og Midt-Finnmark bor under 90 minutter unna en storflyplass, mener Persen.