Gå til sidens hovedinnhold

Frank Bakke-Jensen svarer på habilitetsanklager

Artikkelen er over 1 år gammel

Forsvarsministeren svarer på spørsmål ved hans rolle og habilitet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stensvaag stiller i en kronikk 4. desember spørsmål ved min rolle og habilitet i forbindelse med utnevnelsen av Marianne Telle som styreleder i Helse Nord og inngåelsen av avtale om kjøp av ambulanseflytjenester fra Babcock Scandinavian AirAmbulance AB.

LES KRONIKKEN: Ambulanseflyskandalen – et resultat av utilbørlig samrøre?

Forvaltningslovens regler om habilitet er grunnleggende for at offentlige tjenestemenn som fatter beslutninger tar dem på riktig grunnlag. Reglene skal også forhindre at noen som har personlige interesser i saken kan ta avgjørelser eller tilrettelegge for dem.

Til det første punktet er fakta at Marianne Telle ble utnevnt som styreleder i Helse Nord i januar 2016, ca. ett år før jeg i det hele tatt tiltrådte regjeringen.

Etter at jeg tiltrådte som forsvarsminister den 20. oktober 2017 overtok jeg det konstitusjonelle ansvaret for forsvarssektoren. Da var min kone Hilde Sjurelv ansatt i konsulentselskapet BDO. Dette er et landsdekkende rådgivningsfirma som også har oppdrag for Forsvaret. Jeg varslet umiddelbart om habilitetsvurdering slik at vi unngikk problemer. Vurderingen konkluderte med at jeg ikke var inhabil i saker der det blir truffet avgjørelser om å tildele BDO oppdrag under den gjeldende rammeavtalen.

Forsvaret har en særskilt rolle knyttet til bistand til sivil samfunnssikkerhet og beredskap. Etter at Hilde Sjurelv ble ansatt i Babcock Scandinavian Air Ambulance AB, ba jeg derfor statsminister Erna Solberg om å oppnevne en settestatsråd for meg i saker som berører eller saker som er nært knyttet til selskapets avtale om leveranse av ambulanseflytjenester til Luftambulansetjenesten HF. Dette gjorde jeg for å unngå at det skulle kunne stilles spørsmål ved min habilitet knyttet til saker som berører selskapet. 15. mai 2018 ble statsråd Monica Mæland derfor oppnevnt som settestatsråd for meg.

Stensvaag skriver at «forutsetningene som lå til grunn, ga bekymring for at det kunne oppstå problemer ved overgangen til ny leverandør av luftambulansetjenesten». Videre hevder han at helseministeren kunne berolige med at han hadde snakket med forsvarsministeren, som skulle sørge for at militære helikoptre ble satt inn dersom noe sviktet.

Jeg vil gjøre Stensvaag oppmerksom på at jeg tiltrådte som forsvarsminister 20. oktober 2017, det vil si om lag fire måneder etter at avtalen med Babcock Scandinavian AirAmbulance AB ble inngått i juni 2017. På tidspunktet for avtaleinngåelsen var jeg EØS- og EU-minister – en posisjon som ikke verken ga grunnlag for at jeg skulle vurdere min egen habilitet eller som gjorde at jeg kunne «besørge at militære helikoptre ble satt inn om noe sviktet».

Reglene om habilitet er grunnleggende for å sikre at politikere og byråkrater tar beslutninger på riktig grunnlag, også når ektepar har stillinger der det er kryssende interesser. Sist, men ikke minst, bidrar reglene til ryddige og transparente prosesser. Det er helt grunnleggende for innbyggernes tillit.

Frank Bakke-Jensen (H)
Forsvarsminister

Kommentarer til denne saken