Ser og hører stadig mer fra mindretallet i Finnmark som ville bli tvangssammenslått med Troms. De blir mer og mer desperate, og vet ikke hva dem skal finne på, når dem i dag ser at arbeidet med oppløsning av storfylket Troms og Finnmark er i gang.

Ja det er rart å høre baksnakkingen, for ikke å snakke om nedsnakkingen som bedrives av noen av Finnmarks egen befolkning. Disse som ikke har tro på Finnmark. Disse som vil degradere hele fylket, gjør oss dårligere, ikke god nok, dersom vi ikke underlegger oss Troms, for det er det vi vil bli etter hvert.

Nå har vi Børre St. Børresen (Tana), som skrev i Nordnorsk debatt.no den 14. desember., hvor han ba om unnskyldning til befolkningen i Troms, en unnskyldning fra alle «framtidsorienterte finnmarkinger», som han så mektig kaller seg selv.

Han ber om unnskyldning på vegne av oss 87 prosent som stemte imot sammenslåing, vi som vil ha Finnmark som egen region. Ifølge Børresen, ser vi på Troms befolkning som uvenner og fiender. Børresen må se på oss som idioter, som han må be om unnskyldning for – hvor arrogant går det an å bli?

Jeg har aldri truffet noen, verken i grupper eller her jeg bor, som ser på Troms befolkning som fiender. Troms og Finnmark har i alle år hatt et godt forhold, og vil samarbeide der det er naturlig, når vi igjen blir to fylker.

Vi skal stå på for Finnmark og Vadsø som fylkeshovedstad. Nå gjelder det at alle Finnmarks politikere, både på fylket og storting, er sitt ansvar bevist og ser utfordringene fylket har, og da ikke bare de største byene. Nå er det viktig at Øst-Finnmark og kystens befolkning vokser. Det vil gagne hele fylket.

Vi har kjempet for alt vi har «fått» her nord. Fra regjeringens side har de siste årene meste dreid seg om sammenslåinger, flyttinger og nedleggelser av offentlige arbeidsplasser. Det har vært reaksjoner fra hele fylket på prioriteringer som har blitt gjort, for ikke å snakke om hva som ikke blir gjort. Spikeren i kista for høyreregjeringen her nord, var vel tvangssammenslåingen, – nok var nok.

Vi har ny regjering som jeg setter min lit til. Vi skal vise tvilerne og resten av landet at vi er noe mer enn en utkant, noe mer enn en råstoffleverandør. Viktig er god kommunikasjon, gode veier og båtruter til øysamfunn. Og vi må beholde alle våre videregående skoler, Finnmarks ungdom er vår framtid.

Vi trenger en ny NRK-ledelse i Finnmark, som makter å vise Finnmarks mangfold.

Det er vel slik som med Munch museet og Stortingsgarasjen, vi er dyrere enn planlagt, vi her nord. Men vi får gjøre som politikerne på Stortinget, som enkelt bare bevilger seg mer penger fra statskassa. Nå er det våres tur – Finnmarks tur.