Gå til sidens hovedinnhold

Fra i går jobbet kvinner ulønna

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I fjor tjente kvinner i gjennomsnitt 87 prosent av det menn tjente. Det betyr at fra 16. november, jobber kvinner i realiteten ulønna.

Dette er ikke bare fordi kvinner jobber i yrker med lavere lønn, har lavere posisjoner eller jobber mer deltid enn menn. Lønnsforskjellene er størst for heltidsansatte og de med høyere utdanning. Hvorfor tjener en lærer mindre enn en ingeniør? Hvorfor tjener en hjelpepleier mindre enn en elektriker? Jo, fordi samfunnet til nå har sett på typiske egenskaper forbundet med mannsrollen som mer verdifulle. Det gjør at jobber som krever «kvinnelige» egenskaper, får lavere lønn.

Å oppnå likelønn mellom kjønnene er viktig fordi økonomisk selvstendighet er en forutsetning for frigjøring, trygghet og likestilling. Sosialistisk Ungdom mener at jobber som krever empati, slik som sykepleieryrket, må få rettferdig lønn ut ifra den reelle verdien arbeidet gir.

Selv om mange mener Norge er likestilt, ser vi fortsatt mange strukturelle ulikheter; slik som lønn og representasjon i bedriftsstyrer. For å utgjøre en forskjell trenger vi en likelønnslov, slik som de har på Island, som vil legge ansvaret på arbeidsgiveren til å rapportere verdien av arbeidet. På den måten kan samfunnet systematisk sette lønn etter en rettferdig vurdering av arbeidet. Island har klart å ta ansvar for likelønnen, nå er det på tide at Norge følger etter.

Dersom alle barnehageansatte forlot jobben i dag og ikke kom tilbake før 1. januar, hadde store deler av Norge stoppet. Dette så vi for alvor når koronapandemien traff Norge. Barnehager ble stengt, med ansattmangel på mange andre arbeidsplasser som ringvirkninger. Andre ansatte måtte være hjemme med barna når de ikke kunne sendes i barnehagen, og det ble nødvendig å innføre unntak for foreldre i samfunnskritiske jobber. Vi fikk alle merke på kroppen hvor viktig barnehageansatte er.

Likevel ser ikke samfunnet den reelle verdien av arbeidet deres og det arbeidet utført i andre kvinnedominerte arbeidsplasser og yrker. Vi er avhengig av deres arbeidskraft. De tar sitt samfunnsansvar ved å ikke forlate jobben i dag, derfor må resten av samfunnet ta ansvar og gi dem den lønna de fortjener.

Kommentarer til denne saken