Gå til sidens hovedinnhold

Fra døgn til dag

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Er du pasient i Finnmark ligger du dårlig an, meldte NRK Finnmark tirsdag 23. juni. Bakgrunnen er en bekymring for tilbudet i spesialisthelsetjenesten etter det forventede underskuddet i Finnmarkssykehuset i 2021.

Den bekymringen er grunnløs. Finnmarkssykehuset vil gi samme gode tilbud til pasientene våre i Finnmark, i fremtiden også enda bedre.

Ifølge NRK Finnmark reageres det blant annet på at vi skal sende pasienter tidligere hjem for å spare penger.

Fra døgn til dag innebærer ikke at pasienten sendes tidligere hjem, men at vi med nye metoder kan behandle mange flere poliklinisk nå, enn vi kunne før i spesialisthelsetjenesten. Mye av dette er også iverksatt hos oss i Finnmarkssykehuset, og det skjer i hele landet. Dreiningen fra døgn til dag skal innebære et bedre, mer moderne tilbud til våre pasienter. Det er viktig for oss å understreke at pasienter med behov for innleggelse fortsatt skal legges inn, og de skal ikke skrives ut før det er forsvarlig.

Det er heller ikke slik at vi kutter tilbud, som Altaposten skriver. For vår del jobber vi med videreutvikling av spesialisthelsetilbudet i Klinikk Alta, og Finnmark for øvrig. Det vil vi også fortsette med i fremtiden.

De største utfordringene våre - og mulighetene – er knyttet til kostnader ved innleie av personell, og kostnader knyttet til pasientstrømmen. Vi er i gang med arbeidet med å utdanne egne ansatte. Vi ser også på nye muligheter knyttet til ansettelser, og med å snu pasientstrømmen, og vil vurdere både ulike turnusløsninger, kombinerte stillinger og andre muligheter. Snur vi pasientstrømmen, får Finnmark også inntektene, ikke bare utgiftene.

Det kommer hele regionen til gode, og betyr enda bedre tjenester til alle oss her nord.

Kommentarer til denne saken