Tidligere denne uken har Fosen-aksjonistene satt seg foran inngangene til Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Næringsdepartementet. Torsdag utvidet de aksjonen.

– Vi kommer til å komme opp i tosifret antall departementer som vi stenger ned. Dette blir bare verre og verre for staten, sa talsperson fra Norske Samers Riksforbund, Beaska Niillas, til NTB ved 7.30-tiden.

En liten time senere opplyser Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) at de ber politiet om hjelp til å åpne for adgang til fire departement: Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet.

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg, som onsdag ble fjernet av politiet to ganger, sitter utenfor Nærings- og fiskeridepartementet. Hun er forberedt på at hun blir båret vekk av politiet for tredje gang.

– Dette er ikke bra for Norge

– DSS har bedt politiet om å fjerne demonstranter som er til hinder for at departementene kan utføre sin funksjon. Dette er viktig for å ivareta samfunnskritiske funksjoner, skriver DSS på sine nettsider.

Beaska Niillas sier til NTB at han mener dette viser at aksjonen rammer staten i stor grad.

– Og det kommer vi til å fortsette med så lenge ikke regjeringen tar til fornuft. Dette her er ikke bra for Norge, verken omdømmemessig, økonomisk eller politisk. Jeg tror at de nå må ta affære for å komme seg ut av dette, sier talspersonen.

DSS opplyser at de så langt det er mulig har lagt til rette for at demonstrantene skal få ytre sitt budskap, men at demonstrasjonen ikke kan gå på bekostning av departementenes arbeid eller sikkerheten i og rundt departementene.

– Det er hardt å oppleve at regjeringen heller vil fjerne fredelige demonstranter med makt, enn å etterfølge våre krav om å stanse menneskerettighetsbruddet på Fosen, sier Elle Nystad, leder i NSR-Nuorat.

Klatret opp på OED-bygningen

Torsdag klatret også aktivister opp på Olje- og energidepartementet (OED). Derfra ble det hengt opp et banner med budskapet: «Land back. Stop Human Rights Violation in Sápmi.»

Det er klatrere fra Greenpeace som har tatt seg opp bygningen og festet banneret.

Aksjonistene protesterer mot at det nå er gått over 500 dager siden Høyesterett fastslo at 151 vindturbiner på Fosenhalvøya i Trøndelag er ulovlige uten avbøtende tiltak.