Forventet økt bestand framover: – Høy terskel for å ta de ut

Miljødirektoratet har ikke registrert tilfeller av bjørnedrepte hunder i Norge tidligere, men det er ikke et ukjent fenomen i vårt naboland.