«Forutsigbarhet og likebehandling er de viktigste prinsippene for kommunal saksbehandling, derfor burde ordføreren fått denne saken behandlet politisk»

Geir Knutsen ønsker å oppklare en del ting når det gjelder havna i Båtsfjord.

Geir Knutsen ønsker å oppklare en del ting når det gjelder havna i Båtsfjord. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Båtsfjord Arbeiderparti vil med dette komme med noen presiseringer i forbindelse med bygget på industrikaia, da vi har fått mange spørsmål med bakgrunn iblant annet ordførers uttalelser i saken og hans skjønnsmessige vurderinger av overtredelsesgebyret i mediene.

Tomta det gjelder er «indrefileten» i havna vår, industrikaia.

1. Båtsfjord Arbeiderparti (BAP) mener fortsatt det var galt av dagens politiske ledelse (H, SP) å gi dette prosjektet til en privat aktør. Det er nettopp slike prosjekt som skal være med på å sikre havna framtidige langsiktige inntekter. Ikke minst når vi vet at havna står foran meget store investeringer. De fleste havner i Norge finansierer sin drift og sine investeringer nettopp gjennom utleievirksomhet. Så langt hadde også Båtsfjord havn gjort det. Derfor stemte BAP imot.

2. I tillegg har dagens politiske ledelse (H, SP) gitt leietaker en «gullkantet» avtale som blant annet gir leietaker et fritak på leien på nesten 3 år fra bygget er tatt i bruk. Denne avtalen stemte BAP imot, da vi mente den var altfor dårlig for Båtsfjord havn. I tillegg vil denne avtalen legge klare føringer (presedens) for framtidige leietakere i havna. BAP syns det er merkelig at dagens politiske ledelse (H, SP) frasier seg nødvendige inntekter.

Båtsfjord Arbeiderparti vil understreke at leietaker ikke har gjort noe galt ifbm pkt. 1 og 2.

Så opplever vi å lese i avisa at ordfører har gjort en skjønnsmessig vurdering av at tillatelsen til byggestart ikke var i orden, samt at han sier at det har vært vanskelig å finne saker med tilsvarende sakskompleks, derfor kr 50 000 i overtredelsesgebyr.

BAP mener dette er for lavt, da utbygger skal ha ignorert et byggeforbud i nærmere 14 dager.

Teknisk styre har for ikke lenge siden ilagt et selskap kr 172 000 i et overtredelsesgebyr ifbm et byggetiltak i Nordfjord. Dette ble seinere redusert til kr 95 000 av fylkesmannen.

Teknisk styre har også nylig avslått en søknad om oppføring av grillhus i Nordfjord. Her er det i ettertid avdekket ulovlighetsforhold med reaksjonumiddelbar flytting, subsidiær tvangsmulkt eventuelt forelegg.

BAP mener at overtredelsesgebyret på bygget på industrikaia burde vært behandlet politisk, noe det ikke ble.

Forutsigbarhet og likebehandling er de viktigste prinsippene for kommunal saksbehandling, derfor burde ordføreren fått denne saken behandlet politisk.

Dette også med tanke på pågående og framtidige henvendelser det kan tenkes å få fra befolkningen, presse etc.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken