Forsvarssjefen skisserte fire ulike alternativer - anbefalte det dyreste

Forsvarsjef Håkon Bruun-Hansen leverte fire strukturalternativer som alle styrker Forsvarets operative evne.