«Forsvaret må vise vilje og evne til kystforsvar»

- Vi forventer at regjeringa er tydelig på at beredskapen skal styrkes, og at vi må få på plass et sterkere militært forsvar av kystdomenet – mest av alt i nord, skriver blant andre Porsangers ordfører Aina Borch.

- Vi forventer at regjeringa er tydelig på at beredskapen skal styrkes, og at vi må få på plass et sterkere militært forsvar av kystdomenet – mest av alt i nord, skriver blant andre Porsangers ordfører Aina Borch. Foto:

Av

- Tirsdag skal Forsvarssjefen gi råd om den videre utvikling av Forsvaret. Vi forventer at han har en plan for et sterkere forsvar av kysten, skriver blant andre Aina Borch.

DEL

MeningerVi er nordnorske ordførere. Vi føler ansvar for innbyggernes trygghet, landsdelens verdier – og rikets sikkerhet. Samtidig bor vi i den delen av kongeriket som fagmilitære mener er mest utsatt for et angrep, militært eller mot sivile mål.

Vi er ikke trygge på at Norge som samfunn – inklusive våre myndigheter – tar kystens sårbarhet og folkets usikkerhet tilstrekkelig inn over seg. Vi som kjenner kysten, vet godt hvor lett det er å ta seg usett i land – også for den som måtte ha onde hensikter. Derfor etterlyser vi mer oppmerksomhet rundt kystforsvaret.

Vi har Kystvakta, men Sjøheimevernet er lagt ned. Kystradarkjeden er vedtatt nedlagt, og kystkorvettenes framtid er usikker. Marinejegerkommandoen er flyttet til Bergen. Men vi har Kystjegerkommandoen. Ennå. Vi mener det er feil med en ytterligere svekkelse av forsvaret av kysten.

I forrige omgang foreslo forsvarssjefen nedleggelse av kystjegerkommandoen, men det endret Stortinget. Vi tror ikke at kystjegerkommandoen nå legges ned, men vi kan ikke akseptere at den svekkes eller at den flyttes fra Nord-Norge.

Kystjegerne hører til i nord, og vi vil styrke kystforsvaret. Da trenger vi en sterkere kystjegerkommando, som fra sin base på Trondenes – midt i landsdelen – kan settes inn nordover og sørover, sjøveis og luftveis.

Vi må også få på plass en ny kystkapasitet i Heimevernet. Vi må sikre mobilitet med militære helikoptre som må reetableres på Bardufoss og eget båtmateriell – for å betjene hele Nord-Norge. Og vi må styrke sivil beredskap.

Kystvaktens daglige oppdrag er knyttet til politi, toll- og grensekontroll, redning til sjøs, og ikke minst kontroll av eventuell ulovlig fiske. Den er et svært viktig bidrag for å forvalte nordområdene på en trygg og god måte.

Kystvaktens rolle i forvaltning av nordområdene har stor tillit, både når det gjelder suverenitetshevdelse og som viktig aktør ved alvorlige hendelser. Det er svært viktig at Kystvakten i framtida også kan være den som forvalter dette.

Det er langt til Bergen, Rena eller politiets beredskapstropp i Oslo hvis terror skulle ramme oss i nord. Vi må klare oss med egne krefter. Da trenger vi profesjonelle, reaksjonssterke og mobile styrker her i nord; en styrke spesialisert for kystområdet. Som kystjegerne.

Vi forventer at forsvarssjefen ser verdiene i og behovene langs kysten. De må ikke glemmes. Vi forventer at regjeringa er tydelig på at beredskapen skal styrkes, og at vi må få på plass et sterkere militært forsvar av kystdomenet – mest av alt i nord. Folk i nord slutter opp om Forsvaret. Forsvaret må vise at det tar folket på alvor; vise vilje – og demonstrere evne – til kystforsvar.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags