[Nordlys]: Kronemaneten ble tatt sørvest for Svalbard, over sokkelskråningen, og toktlederen sier den er en sjelden manet.

Kronemanet (Periphylla periphylla) er en dypvannsmanet som vandrer opp gjennom vannlagene om natten, på jakt etter føde, for så å synke ned i dypet når dagslyset kommer. Selv kort eksponering for dagslys er dødelig for yngre maneter, og skadelig for eldre.

Havforskningsinstituttet skriver at det er sjeldent å få kronemanet i trålen, og at det er lite informasjon om hvor utbredt den er.

Kronemaneten lever av små kreps, og er en aktiv jeger. Den har en mørk, rødlig farge, som skyldes porfyrin, som forsvarer maneten mot dagslys. Kronemaneten er uspiselig for de fleste dyrearter.

Monica Martinussen er ekspert på plankton, og sier at kronemaneten gyter kontinuerlig, og at all utvikling fra egg til voksen foregår mens den beveger seg i de frie vannmassene. I motsetning til vanlige glass- og brennmaneter, som fester seg på bunnen, når de er larver.

Da mannskapet på "G.O Sars" studerte kronemaneten de hadde fått om bord, oppdaget de at den hadde forsynt seg med en stor dypvannsreke, men de hadde ikke fått tilsvarende reke i trålen. Derfor tror mannskapet at maneten ikke hadde forsynt seg med reken i samme område.