Håper med dette å vise hvor feil de nye dokumentasjonskravene slår ut for veldig mange samer. Jeg ønsker også å vise at Sametinget med dette selv gjør overgrep mot fornorskede samer, og hvordan de selv driver fornorskningspolitikk på høylys dag.

Les også

Sametinget hegner om det samiske demokratiet

Mange som søker seg inn i Sametingets valgmanntallet møter nå en endret praksis i forhold til dokumentasjonskrav for innmelding.

Jeg har gjennom år drevet med slektsgranskning og har brukt mye tid på å gjøre meg kjent med folketellinger og kirkebøker fra flere hundre år tilbake i tid.

Spørsmålet blir hvordan man skal klare å dokumentere noe som myndighetene jobbet hardt med å utviske?

Jeg vet ikke om Sametingets plenumsleder, Tom Sottinen (Ap), har satt seg inn i hvordan kirkebøker og folketellinger er blitt ført opp gjennom i historien. Jeg har i alle fall gransket på egen og andres slekt over år, og for meg oppfattes det som at Sametingets plenumsledelse tror et enkelt søk vil gi svaret man søker. Sånn er det dessverre ikke.

Dokumentasjonskrav uten forankring i realitetene

Jeg registrerer derimot at deres grep med endret praksis vil medføre at mange samer ikke kan få innpass i valgmanntallet. Det er rett og slett umulig å finne dokumentasjonen som kreves, og det er mange kjente årsaker til dette;

At man måtte ha norsk navn for å få eie jord er en ting. At lærere på kvensk/finsk og samisk forsvant, og det på internatskolene kun skulle snakkes norsk, er en annen ting. Barna ville nemlig aldri ha behov for et annet språk enn norsk.

For å tilfredsstille staten var det mange familier som forsøkte å skjule sin samiske identitet og derfor ikke snakket samisk «ute på bygda». Og hvert fall når myndighetenes folk kom for å innhente informasjon til folketellingene var man opptatt av å være norske.

At folketellingen fra 1930, visstnok den siste hvor etnisitet ble notert ned, fortsatt ikke er offentlig, grunnet hundre års sperrefrist, gjør det heller ikke enklere. Sperrefristen gjør det faktisk umulig å dokumentere samisk språk hos oldefar/oldemor født på 1920-tallet.

Nettopp det er problemet for mange unge samer i Norge i dag, og jeg kan bare tenke meg hvor frustrerende det må være å oppleve at det er Sametinget selv som hindrer dem å ta tilbake det samiske og melde seg inn i manntallet.

Timeglasset renner fort nå

Timeglasset for demokrati renner fort nå. For mange familier er det kun én generasjon som tilfredsstiller det opprinnelige kravet. Klarer de ikke å dokumentere samisk språk hos sine oldeforeldre er det for seint også for etterkommerne. At de har bilder av sine tippoldeforeldre i kofte holder ikke. Det holder heller ikke å dokumentere at tippoldeforeldrene snakket samisk. De må nemlig kunne dokumentere at de pent kledde samene på bildet også lærte språket til sine barn, i en tid staten ikke tillot dem å snakke samisk.

Gjennom år med utallige timer med studering av folketellinger og kirkebøker ser jeg et klart skille. Før 1900-tallet står blant annet min oldefar og hans søsken oppført som lappisk med lappisk språk. Både i forbindelse med folketellinger og konfirmasjoner. Men når vi kommer til 1900-tallet har disse skriftlige «bevisene» forandret seg. Selv om vi VET at den neste generasjonen også snakket samisk viser skriftene noe annet. Ingen i den samme familien er lengre dokumentert med lappisk språk.

Kirken og myndighetene hadde endret praksis, og man skulle liksom ikke være samisk lengre.

Dette gjelder for mange andre familier, og spesielt i de sjøsamiske områdene.

For min del var heldigvis oldefar oppført med lappisk språk, og av den grunn er jeg god nok same for Sametinget.

Veldig mange opplever derimot at det er deres tippoldeforeldre som sist er registrert som samisktalende. Oldeforeldrene står gjerne oppført som lapper i folketellingen og de har flere greiner på slektstreet som viser det samme, men språket er i folketellingen endret til norsk. Og med det er de ikke lengre gode nok samer for Sametinget.

Derfor påstår jeg at timeglasset for ett demokratisk og mangfoldig Sameting er i ferd med å renne ut med stor fart. Mange samer vil ALDRI kunne registrere seg i valgmanntallet grunnet det nye dokumentasjonskravet.

Er det virkelig dette Sottinen og Sametinget ønsker?
Etter mitt syn gjør de med sine nye dokumentasjonskrav nye overgrep mot en stor gruppe samer!

Dette overgrepet må snarest ryddes opp i!