Forhandlingene om Tana-makt handler om Elkem: Sentrale politikere i vanskelig dobbeltrolle

Fred Johnsen (Sp) og Børre St. Børresen (V) er sentrale i forhandlingene om nytt flertallsregime i Tana. Begge bor de i Elkem-bygda Austertana. Det er utfordrende.