Gå til sidens hovedinnhold

Skrur du ned varmen på natta? Det kan snart bli det dummeste du gjør

Artikkelen er over 3 år gammel

Nye strømpriser kan skape ganske spesielle effekter.

[Nettavisen] Det er et godt innarbeidet tips om at du bør senke temperaturen i huset ditt om natten for å spare strøm.

Enova har en tommelfingerregel som sier at for hver grad du senker temperaturen om natten, så sparer du 5 prosent strøm.

Årsaken er at du sparer mer strøm i perioden hvor du har lavere temperatur, enn du bruker ekstra når du hever temperaturen igjen på morgenen.

Kan lønne seg å bruke mer strøm

I nær framtid kan dette derimot være noe som straffer seg økonomisk. Årsaken er innføringen av timetaksering av strøm og innføring av såkalt effekttariff.

Mens det inntil nylig har vært vanlig å regne ut en gjennomsnittspris for strømmen mellom hver gang du har lest av målerstanden din, beregner de nye automatiske strømmålerne forbruket for hver enkelt time.

I tillegg skal det innføres en ny beregning av nettleien som skal gi deg dyrere nettleie når du bruker mye strøm på en gang og/eller i perioder hvor det generelt er høyt strømforbruk. Det er typisk på morgenkvisten når du står opp og på ettermiddagen.

Endringen i selve strømprisen har som hensikt å få deg til å flytte forbruket ditt bort fra perioder der det er knapphet på strøm, har effekttariffen som hensikt å få ned forbrukstoppene i strømnettet.

Litt forenklet kan vi si det slik:

  • Varierende strømpriser skal få deg til å bruke mer strøm når det er god tilgang på strøm, for eksempel når det blåser mye i vindmøllene, og mindre når det er høyt strømforbruk og det blåser lite.
  • Effektprisingen skal hindre at du bruker så mye strøm samtidig at selve strømnettet når sin tålegrense.

Nattesenking av temperatur er motsatt tiltak

Natt- og dagsenking av temperatur kan komme på kant med begge disse to prinsippene, fordi den flytter forbruk fra tidspunkter myndighetene ønsker at vi skal bruke mer strøm (natta og midt på dagen), til perioder det typisk er mye strømforbruk: På morgenen og ettermiddag.

Selv om du gjennom natten kan spare 20–50 prosent av strømforbruket du bruker på oppvarming, vil du på morgenkvisten ha behov for å bruke ekstra mye strøm for å heve temperaturen i huset.

Det betyr at du vil trekke nær maksimalt av hva panelovnene dine klarer i en kort periode, noe strømnettet ikke liker, i en periode der strømprisen gjerne er høyere.

Det varierer svært mye hvor mye strømprisen varierer gjennom et døgn, men i vinter hadde vi dager der strømprisen med enn 6-doblet seg på morgenkvisten.

 

Du skal med andre ord spare svært mye strøm i løpet av natta, før det lønner seg å bruke ekstra mye strøm til en langt høyere pris.

Har ikke et mål om at du skal bruke mindre strøm

NVE bekrefter overfor Nettavisen at dette er en mulig konsekvens av nye strøm- og nettleiepriser:

– Generelt vil forbrukere spare penger på redusert forbruk av strøm. Varierende kraftpriser gjør at redusert forbruk er mer lønnsomt for forbrukerne når kraftprisen er høy. Kraftprisen varierer både over døgnet og året. Vanligvis er kraftprisen høyere på dagen enn om natten, og høyere om vinteren enn om sommeren. Dette har sammenheng mellom tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet. Høyt forbruk gir større etterspørsel og høyere kraftpris. Prisen i kraftmarkedet representerer også verdien av kraften i samfunnsøkonomisk forstand. Det er derfor naturlig og riktig at brukere av strøm både husholdninger og næringskunder, tilpasser seg prisen i kraftmarkedet, sier Torfinn Jonassen i Reguleringsmyndigheten for Energi i NVE.

– Lavere kraftpris på natten enn på dagen gjør nattsenking av temperaturen mindre lønnsomt, enn ved lik kraftpris i alle døgnets timer. Alt annet likt kan dette føre til at energiforbruket for den enkelte går noe opp. Dette representerer ikke et samfunnsøkonomisk tap, men en naturlig tilpasning til verdien av kraften over døgnet, sier Jonassen.

Den samme logikken følger for selve strømnettet – altså nettleien:

– Økt forbruk i perioder der nettet er høyt belastet kan føre til behov for nettinvesteringer som igjen gir høyere nettleie. For kraftnettet og nettleien, er det derfor bedre med redusert forbruk på dagtid om vinteren, enn på natten. I dag er nettleien lik i alle timer i året. To forbrukere som har samme årsforbruk, der den ene i hovedsak bruker strømmen når nettet er hardt belastet, betaler det samme som en forbruker med jevnere forbruk, sier han.

– NVE arbeider med omlegging av nettleien for å få mer riktig prising av nettet og en bedre fordeling av kostnadene. Vår målsetting er å endre nettleien slik at høyt samtidig forbruk når nettet normalt er høyt belastet, vil koste mer enn ellers. Dette vil bidra til å holde nettinvesteringene og nettleien nede. Vi mener dette også en riktigere fordeling av nettets kostnader, konkluderer han.

Kommentarer til denne saken