Forbereder seg på storflom: – I verste tilfelle så kan det bli aktuelt med evakuering

Det er store snømengder på fjellet, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) venter storflom i de fleste vassdragene i Nord-Norge. Nå har Alta kommune etablert krisestab.