Mens det søndag ettermiddag meldes om 50-årsflom i Lakselva og Stabburelva i Porsanger og folk rundt Storvannet i Hammerfest har måtte evakuere, er det enn så lenge noe roligere i Alta.

– Det er en betydelig flomutvikling og vi er i beredskap. Vi har mye folk ute som følger med, og NVE er fremdeles i Alta etter skredet onsdag og bistår med vurderinger, sier Bengt Fjellheim, kommunalleder drift og utbygging Alta kommune.

OPPDATERT 21:40: Alta kommune har i samråd med brannvesenet er vei fra Tverrelvdalsveien inn Bælgiouda stengt ved Belgiouda bru. Også Isbergveien i Tverrelvdalen er stengt.

Vurderes fortløpende

Tidligere søndag har de vært ute ved Kvibyelva hvor de har gravd til slik at elva får mer plass.

– Det vi konkret gjør nå er å følge med på bruene og utviklinga i Altaelva, Tverrelva og Eibyelva. Vi vurderer fortløpende om bruene må stenges og oppdaterer på hjemmesiden dersom det skjer. Det er mange småelver i kommunen også vil kunne by på utfordringer, spesielt det neste døgnet er det stor sannsynlighet for flom i flere av disse.

Rødt farevarsel i Alta

NVE har søndag ettermiddag utstedt et flomvarsel på rødt nivå for Alta, Porsanger og Karasjok.

– Rødt nivå er en ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden og kan medføre store skader. Det frarådes nå å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. I den grad det nå er mulig er det viktig å sikre og flytte verdier langs utsatte vassdrag, sier Péter Borsányi, vakthavende hydrolog i NVE.

Kista stiger

Hva som skjer i natt, venter Fjellheim og kollegene på med spenning.

– Det er helt åpenbart at det blir flom. I Kista går det nå 960 kubikk med vann, og om det stiger til opp mot 1100 må vi iverksette tiltak. Vi har store styrker i beredskap og følger med, sier Fjellheim.