For Tana-utleieren har inntekten økt mens formuen har gått ned: – Tallene gjenspeiler bare markedet

Alfred Peder Larsen er igjen på andre plass over de med størst formue i Tana, selv om formuen har gått noe ned siden 2017. Inntekten har også fått en real oppsving de siste årene.