For Finnmark og For Troms: Har Arbeiderpartiet en strategi for reversering?

Av
DEL

MeningerKommune- og fylkestingsvalget i Finnmark og Troms ble en politisk katastrofe for høyrepartiene, som alle gikk til valg på støtte til sammenslåinga av Troms og Finnmark. Som det framgikk av vår undersøkelse tett før valget, uttrykte så godt som alle Arbeiderpartiets toppkandidater at de ville jobbe for reversering av tvangsvedtaket. Likevel opplevde Arbeiderpartiet et klart tilbakeslag i velgeroppslutning, særlig i Finnmark.

Mange tradisjonelle AP-velgere har gått til de tydelige motstandspartiene, SP, SV og Rødt. Velgerne har åpenbart merket seg tvetydige og endrede signaler, både fra partiet sentralt, og fra arbeiderpartiledelsen i Troms og i Finnmark. Valget gikk verst ut over Finnmark Arbeiderparti. Leder i Finnmark AP Kristina Hansen er ordfører i Nordkapp kommune. Her viste valget en tilbakegang på nesten 40 %.

Fylkesprogrammet til Troms og Finnmark AP kunne vært mer tydelig. Her står det at Befolkningen i Finnmark ga gjennom folkeavstemningen klart mandat til arbeidet med å snu tvangsvedtaket. AP vil gjennomføre Stortingets vedtak selv om man er uenig i det. Vi vil fortsatt arbeide politisk mot Stortinget for å få opphevet vedtaket om tvangssammenslåing.

Hvordan har Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark tenkt å «gjennomføre Stortingets vedtak» samtidig som partiet vil «få opphevet vedtaket»?

Velgernes dom er klar: Det er blitt et overveldende flertall i det nye fylkestinget for å søke Stortinget om å reversere tvangsvedtaket. Her er det ingen tid å miste.

Det nye fylkestinget må raskt fatte et vedtak om reversering, slik at de politiske og administrative prosessene som iverksettes fra 1. januar 2020 rettes inn mot en oppdeling av den sammenslåtte fylkeskommunen etter stortingsvalget i 2021. Et slikt vedtak vil være et tydelig signal til administrasjonen om å organisere den fylkeskommunale virksomheten på en slik måte at kostnadene ved en framtidig oppdeling blir minst mulige. Det har ingen hensikt etablere administrative ordninger der en forutsetter at tvangsvedtaket ikke skal oppheves.

Store summer er allerede gått med, og dragkamper om posisjoner og plasseringer virker ødeleggende på de ansattes arbeidsmiljø. Også av hensyn til de ansatte haster det med å legge opp til en prosess som skal sikre en reversering i tråd med folkeviljen. Vi går ut fra at Arbeiderpartiet, i samarbeid med de øvrige partiene som har programfestet reversering, har en strategi for hvordan folkeflertallets syn kan ivaretas.

En sterkt svekket regjering vil ha liten legitimitet og bør møte sterk motstand om den fortsatt tviholder på en fylkesreform som for Finnmark og Troms sitt vedkommende har sporet totalt av. Det er ingen grunn til å hjelpe regjeringen gjennom å uttrykke at «det ikke haster å fatte vedtak om reversering» (Cecilie Myrseth, leder i Troms AP).

Tvert imot, regjeringspartiene må få oppleve den ydmykelsen det er å motta melding om av fylkestinget fra første dag vil igangsette et arbeid for oppdeling, i samsvar med et overveldende flertall i folket i Finnmark og i Troms – og slik Arbeiderpartiets førstekandidat Bjørn Inge Mo har gitt uttrykk for: Han uttalte den 16. september til Nordlys at han ønsker et raskt vedtak om reversering etter konstitueringen av det nye fylkestinget.

Representantskapsmøtet i Troms og Finnmark AP neste helg vil være avgjørende for framtida til Troms og Finnmark. Ifølge Inndelingslovens § 8 er det kun det nye fylkestinget som har hjemmel til å sette i gang en prosess overfor Stortinget for å fremme reversering. Skal partiprogrammet følges opp, i henhold til lovens bestemmelser, så er det i fylkestinget den politiske jobben må gjøres. Representantskapet i AP må derfor forplikte fylkestingsgruppen til å stemme for reversering sammen med SP og SV og Rødt – og MDG når saken i høst kommer til behandling i det nye fylkestinget.

Flere forfattere

Skrevet av For Finnmark v/ Randi Karlstrøm, Torill Olsen, Hermann Klemet Hansen, Leif Birger Mækinen, Geir Adelsten Iversen og Arne Pedersen. For Troms v/ Per Oskar Kjølås, Bjørn Willumsen, Ingrid Anna Evertsen, Elin Jørgensen, Nils Aarsæther og Sofie Axelsen Osland.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags