Gå til sidens hovedinnhold

For de fleste vil nok svaret på dette spørsmålet være innlysende

Ukeslutt

«Er det slik man kan forvente å bli behandlet som pasient i Tana kommune?»

Det var et spørsmål iFinnmark stilte til ordfører Helga Pedersen (Ap), varaordfører og fungerende ordfører Odd Erik Solbakk (Samelista), kommunalsjef for helse og omsorg Anu Nilsen og kommuneoverlege Kjell Magne Johnsen.

Kommunedirektør Trond Are Anti var på ferie før han slutter i stillingen, og iFinnmark rettet derfor spørsmålene til Anu Nilsen. Hun er, etter iFinnmarks opplysninger, i skrivende stund fungerende kommunedirektør i Antis fravær.

Spørsmålet kom i saken om legen i Tana som har tatt bilde av avdøde Bjørn Eivind Utsi og vist dette fram til en utenforstående, filmet en syketransport og vist fram videoen til en utenforstående og gått inn i journalen til Hilde Porsanger, som ikke hadde vært legens pasient på 1,5 år.

For de fleste vil nok svaret på dette spørsmålet være innlysende. Nei. Selvsagt er det ikke sånn pasienter kan forvente å bli behandlet.

Ikke om det er i Tana, ikke om det er i Båtsfjord, ikke om det er i Hasvik.

Ikke noe sted skal pasienter måtte forvente å bli fotografert og vist fram til utenforstående etter sin død.

En pasients integritet, verdighet og rett til eget privatliv er ukrenkelig. Det er en grunn til at taushetsplikt eksisterer. Folk skal få lov til å være svake, sårbare, syke uten å vise det fram til noen som ikke har noe med saken å gjøre.

Pasienters rettigheter er nedfelt i lov om pasient- og brukerrettigheter. Regjeringen skriver:

«Pasient- og brukerrettighetsloven gir blant annet regler om:

  • Retten til å bli pasient – retten til å få vurdert sin helsetilstand og til å få nødvendig helsehjelp innen en individuelt fastsatt frist
  • Retten til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen og til å få informasjon
  • Retten til taushet om personlige opplysninger
  • Retten til innsyn i egen journal
  • Retten til å klage og andre saksbehandlingsregler som skal sikre at pasienten oppnår sine rettigheter
  • Samtykke til helsehjelp»

Det er jo det man kunne ønske at Tana kommune hadde svart. Men det gjorde de ikke.

Den eneste som svarte på det aktuelle spørsmålet, fungerende ordfører Odd Erik Solbakk, kommenterte at dette var en personalsak.

Dette var ikke et spørsmål om personalsaken. Det var ikke et spørsmål om hvorfor legen kunne fortsette i jobben etter å ha gjort som vedkommende gjorde. Det var ikke et spørsmål om oppfølging av legen. Det var ikke et spørsmål om hvilke konsekvenser dette hadde fått.

Dette var et spørsmål om systemet. Det var et spørsmål om tryggheten til innbyggerne.

Helsepersonelloven § 21 svarer imidlertid greit, skulle man lure:

«Hovedregel om taushetsplikt: Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legemes- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.»

Så skulle du betvile min vurdering og savne Tanas svar, kan du stole på loven: Som pasient skal du ikke forvente å bli behandlet på den måten Bjørn Eivind Utsi, Hilde Porsanger og pasienten på syketransporten ble behandlet.

Kommentarer til denne saken