I et innlegg i flere aviser ber Trine Noodt om folkeavstemning om oppløsning av Troms og Finnmark, og viser til et forslag i fylkestinget som ble nedstemt i juni i år. Det er vanskelig å ta dette på alvor, all den tid Venstre har vært en av arkitektene bak tvangssammenslåingen – hvor de på ingen måte ville lytte til befolkningens motstand. Folkeavstemningen i Finnmark viste solid flertall mot sammenslåing, 87 % nei!

Folkeavstemning kan være viktig i saker som oppstår midt i en valgperiode (som for eksempel forslag om kommune- og fylkessammenslåinger), eller som i EU-saken. Men når det gjelder sammenslåing – og kommende oppløsning – av fylker, var det et sentralt tema i fylkestingsvalget som ga et solid flertall til partier som ønsker å dele Troms og Finnmark i to uavhengige fylker igjen. Folket sa sin vilje, og fylkestinget har fulgt opp valgløftene ved å formelt søke kommunaldepartementet om å bli delt.

Nå går vi igjen til valg, og vi som bor i Troms og Finnmark kan gjenta vårt budskap om deling av fylkene gjennom å stemme på et parti som ønsker å ta folkeviljen på alvor. Uten regjeringsskifte blir det ingen oppdeling. Oppdelingssaken er i høyeste grad på bordet og vi er krystallklare. Vi skal dele opp. Velgerne vet det når de går til urnene.

La oss på vegne av SV si det med en gang: Det blir ikke folkeavstemning om dette spørsmålet ved rødgrønn valgseier. Det blir oppdeling av Troms og Finnmark til to fylker. Folk i Troms og Finnmark skal få sine egne folkevalgte fylkesting som vil arbeide til det beste for fylkene.

Dette handler ikke at vi er redde for folkets syn, tvert imot. De er med oss. Også siste måling viser stort flertall for deling. Både i Finnmark og Troms. Faktisk viser denne målingen et enda større ønske om oppdeling i Troms enn i Finnmark. Vi vil få ting gjort. Fort. Vi vil i gang raskt med å gi folk i både Finnmark og Troms sine fylkesting tilbake. Vi vil raskest mulig komme i gang med samarbeid mellom to folkevalgte forsamlinger i vårt enorme landområde.

At Noodt og Venstre gjør det til en hovedsak i valgkampen i nord at tvangssammenslåingen, gjennomført stikk i strid med resultatet av folkeavstemning og et stort antall målinger, samt et fylkestingsvalg og snart et stortingsvalg skal fortsette, får være deres sak. Venstre tar i virkeligheten til orde for å trenere denne saken. Noe annet motiv er vanskelig å se. At folket ikke har fått sagt sin mening i denne saken henger ikke på greip.

Noodt på sin side får sette sin lit til at tvangskameratene i regjeringen Solberg får fortsette. Da får hun viljen sin. Da vil tvangen ovenfor folket i nord fortsette. Alle andre må stemme på et parti som ønsker å oppheve tvangssammenslåingen. Det kan gjerne være SV.

Godt valg.