Gå til sidens hovedinnhold

Folkevandring til Laksefjordvidda

Ettersom det ikke ser ut til å bli laksefiske i Tanaelva, Máskejohka, Lákšjohka og andre bielver i år, blir spørsmålet: Er Laksefjordvidda det neste vi «misbruker» og stenger?

Finnmarksdebatten

Hvor godt forberedt er FeFo og Tana kommune på at vidda kan bli den neste store samlingsplass for alle de som har fisket laks i Tanaelva?

Jeg er en av de som har ryddet etter både sommer og vinterfiskere, og akkurat de gangene er jeg glad for at jeg ikke har luktesans. Men jeg kan forsikre dere at etterlatenskapene ikke var noe vakkert syn.

Derfor skulle jeg ønske at det var myndighetene og politikere selv som fikk ansvaret for å rydde bort skiten og søpla etter handlingene sine, eller kanskje riktigere sagt manglende handlinger. De ansvarlige har tydeligvis manglende vilje til å se for seg hva fjellfarere kan levne ut i naturen.

Jeg sier kan levne, fordi det er minst like mange fjellfarere som er seg sitt ansvar bevisst og har do med seg til fjells vinterstid, eller rydder bort på andre måter. Men det levnes dessverre mye søppel, brus og ølbokser som mange prøver å brenne på bålet.

I området kan det kastes sigaretter og snusbokser/poser som ofte ligger ved bålplassen eller i verste fall på isen. Dette er ingen god «mat» for fisken og bør ikke kastes i naturen. Jeg er veldig bekymret for hvordan våres nærområder vil takle ett enda større innrykk av fjellfarere, særlig på sommerstid.

Vi har åpen sommerløype fra Gurrojohka til Sirbmá. Men åpenløypa har mistet sin hensikt, da Tana kommune har innført godkjente disptraseer utifra fra denne åpneløypa. Alle som søker etter dispensasjon for kjøring med motorkjøretøy fra Gurrojohka og dit du ønsker det, har muligheten til det i dag.

Det som er betenkelig er at i enkelte fiskevann er trøkket blitt så stort året rundt, at en fullstendig kollaps er nesten uunngåelig. Vi kjenner til ett skrekkeksempel fra 1960/70 tallet etter at noen utenbygdsfolk rovfisket, og rett og slett tømte noen av fiskevannene i områdene ovenfor Sirbmá og Levajok. Hva vil skje om de utenlandske laksefiskere rykker inn på Laksefjordvidda?

Jeg håper at politikere i Tana kommune, FeFo og ikke minst innbyggerne i Tana kommune tenker igjennom dette og tar en debatt om de er villige til å «miste» vidda i likhet med Tanaelva. Jeg ønsker også at Tana kommune går tilbake til kun å ha åpen løype mellom Gurrojohka og Sirbmá, og minimerer eller skroter alle godkjente disptraseer som har sitt utspring fra denne åpne løypa.

Det trenger likevel ikke å bety at folket mister tilgang til fiskevannene, men da må det være en grunn til behovet. Vi kan ikke, og bør ikke, være en søppelplass for hele Finnmark, Norge og Finland. Vi har en arv å ta vare på, og en forpliktelse til å gi naturen til neste generasjon slik vi selv fikk overført av våre forfedre. Og den arven skal ikke være å plukke søppel og rester etter andre.

Kommentarer til denne saken