Gå til sidens hovedinnhold

Folketallet i Finnmark fra 1952 til 2021

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I 1951 var folketallet i Finnmark 64.511. Så vokste det årlig til det nådde en topp med 79.413 innbyggere i 1975. Fra 1985 har folketallet ligget mellom 72 og 77.000, 30. juni i år var det 74.272.

Et markant trekk i disse 70 årene er at en stadig større del av innbyggerne bor i de 4 største kommunene; Alta, Hammerfest, Sør-Varanger og Vadsø, mens stadig færre bor i kystkommunene (unntatt Hammerfest). Andelen innbyggere i de 4 store kommunene har økt fra ca. 44 til 64 %, halvparten av økningen er kommet i Alta. I kystkommunene har andelen sunket fra ca. 39 til 18 %. Prosenttallene lyver litt fordi kystkommunene Sørøysund og Kvalsund er slått sammen med Hammerfest, likevel er endringene dramatiske.

Nedgangen i folketallet i kystkommunene har mange årsaker, f.eks. færre arbeidsplasser innen fiske og foredling, og den generelle trenden at folketallet i små kommuner synker. Det har også å gjøre med større krav til utdanning og svakere tjenestetilbud på mindre steder. Tidligere fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem illustrerte en av årsakene for noen år siden med følgende betraktning: «I min ungdom var vi 5 mann på en sjark, men i dag er det bare 1 mann på sjarken, likevel tar han opp like mye fisk som vi gjorde.» Maskiner og teknologi har drastisk redusert behovet for arbeidskraft både på båter og landanlegg. En annen årsak er mangelen på kapital; mange måtte starte på bar bakke etter krigen, og det i et område med få og spredtboende innbyggere. Dette har bl.a. ført til problemer med å beholde og drive båter og landanlegg.

Partiet Sentrum (PS) mener det er i nasjonens interesse at bosettinga i Finnmark styrkes. Gjennom bosetting her nord har landet tilgang til store naturrikdommer på hav og land.

Et av tiltakene PS går inn for, er å utrede en ressursrente som kan legges på eksport av frossent råstoff. Det kan bidra til at mer av fiskeressursene blir foredlet i Norge og dermed skape arbeidsplasser på kysten.

Et annet tiltak er å bruke 1 % av oljefondet, dvs. over 100 milliarder, til et grønt fond. Dette fondet kan, etter hvert som oljealderen fases ut, brukes til nye grønne arbeidsplasser. Med utgangspunkt i at kapitalmangel har vært en hemsko for Finnmark, tok partileder Geir Lippestad på besøk i Alta til orde for at midler fra dette fondet bl.a. bør kunne brukes til grønne arbeidsplasser i Kyst-Finnmark.

Kommentarer til denne saken