«Folket eier fisket. Det er lønnsomhet for folket som gjelder!»

FEIL FOKUS: Fiskeripolitikken skal ikke først og fremst berike rederne, mener Sp-politiker Geir Adelsten Iversen.

FEIL FOKUS: Fiskeripolitikken skal ikke først og fremst berike rederne, mener Sp-politiker Geir Adelsten Iversen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Fiskeriministeren har pånytt fremlagt en stortingsmelding om kvotesystemet: Dessverre er denne melding ikke bedre enn tidligere meldinger som enten er trukket tilbake eller «havnet i skuffen». Meld. St. 32 (2018–2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping er «en jungel» der departementet roter seg bort (de sier selv at det er «komplisert» s. 16). Ministeren har misforstått: Det er ikke bedriftsøkonomisk lønnsomhet for reder som gjelder, men bedriftsøkonomisk lønnsomhet for eier av fisket, dvs. folket!

Se noen sitater fra meldingen (sidetall i parentes): «Fiskeressursene er med andre ord ikke gjenstand for hverken privat eller statlig eiendomsrett. Samtidig følger det av både deltakerloven og havressursloven at staten har rett til og ansvar for å forvalte disse ressursene på fellesskapets vegne. Forvaltningen må støtte opp om målene i fiskerilovgivningen (s. 10).

«De enkeltpersoner eller foretak som eier fiskefartøy og har adgang til å delta i fisket på ulike fiskebestander, har således ingen juridisk eiendomsrett til fiskeressursene, heller ikke i form av noen ideell andel» (s. 11).

Havressursloven § 1 angir at formålet med loven er «å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av viltlevende marine ressurser (...), og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna». Deltakerloven § 1 har et liknende innhold og sier at formålet er «å tilpasse fiskeflåtens fangstkapasitet til ressursgrunnlaget for å sikre en rasjonell og bærekraftig utnyttelse av de marine ressurser, å øke lønnsomheten og verdiskapingen i næringen, og gjennom dette trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene, og å legge til rette for at høstingen av de marine ressurser fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode» (s. 11).

Dette er korrekt og i tråd med Senterpartiets oppfatning. Fisket og dermed fiskeressursene er eid av folket. Det er den «bedriftsøkonomiske» lønnsomhet hos denne eier som gjelder. Alle meldingens utredninger om bedriftsøkonomiske lønnsomhet hos noen som ikke er eiere er forfeilet. Fiskeriretten har ingen målsetting om at fiskeriforvaltningen skal sørge for optimal/maksimal inntjening for dem som til enhver tid har fått seg tildelt kvoter i fisket.

Dette enkle faktum har fiskeriministeren ikke forstått: Derfor er meldingen blitt «komplisert». «Lønnsomhet» angir avkastning på innsats i form av kapital, arbeid og kunnskap i en virksomhet, altså bedriftsøkonomisk lønnsomhet. I sammenheng med kvotesystemet er dette den enkelte næringsaktørs økonomiske resultat» (s. 12).

Nei; slik er det ikke! Departementets forvaltningsansvar er å anvende ressursene slik at merverdien av fisket havner i hendene på eieren – nemlig folket. Det er en gedigen misforståelse når departementet synes å mene at optimalisering av summen av redernes inntjening er det som gjelder.

Her er det kun ett svar: Senterpartiet vil kreve at Meld.St.32 trekkes tilbake!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken