– Samlet sett viser modellene en situasjon de seneste uker der reproduksjonstallet er tett på 1, mest sannsynlig under 1, skriver FHI i sin siste ukesrapport.

Sjansen for at tallet er over 1, beregnes til mellom 15 og 20 prosent i en av modellene FHI bruker.

Etter hvert som antallet nye koronasmittede og sykehusinnlagte med covid-19 har rast, har det blitt stadig vanskeligere å beregne smittetallet nøyaktig.

FHI lener seg derfor på flere modeller.

– I en slik situasjon vil et lokalt utbrudd kunne ha stor effekt på reproduksjonstallet. Det er derfor særlig viktig å vurdere smittesituasjonen med bruk av flere datakilder og indikatorer, skriver FHI.

Stabilt

Den siste beregningen går ut på at epidemien er i en stabil fase og at nedgangen i smittetilfeller sannsynligvis vil fortsette.

– Modellen forventer 0–7 innleggelser på sykehus per dag i løpet av de neste ukene, mens antall innlagte pasienter vil falle svakt eller stabiliseres i ukene fremover. Om tre uker forventes 13 innlagte pasienter. En stabil økende tendens på nyinnleggelser i de kommende uker vil gi et signal om at reproduksjonstallet vokser, skriver FHI.

I ukene fram til slutten av juni estimerte FHI at smittetallet lå på rundt 0,7. Dermed innebærer den nye samlede vurderingen, med et r-tall på rundt 1, et hopp.

Dette kan ha sammenheng med FHI lener seg på flere modeller for å regne ut tallet.

Mer sensitiv

I den nye ukesrapporten beskrives det en ny metode kalt Sequential Monte Carlo for å beregne r-tallet. Denne er under utvikling hos Folkehelseinstituttet.

– Denne nye metoden er mer sensitiv til å oppdage endringer i smittetallet, skriver FHI.

I likhet med metoden som er brukt fram til nå, baserer den seg på antall sykehusinnleggelser.

Usikkerhet

Grafen for denne nye beregningen viser at R-tallet har svingt en del etter at det kom under 1 i slutten av mars. I starten av juni lå det faktisk et godt stykke over 1, før det igjen falt til godt under 1 mot slutten av juni.

– Denne nye analysen med daglige estimater viser stort sett samme bilde av utviklingen i reproduksjonstallet som modellen med periodiske estimater: en rask nedgang i mars og så relativt stabilt i april og mai, heter det i rapporten.

Det understrekes at det er veldig stor usikkerhet knyttet til estimatene de to siste ukene.

FHI lager også beregninger av R-tallet basert på bekreftede smittetilfeller. Også der er r-tallet for tiden tett på 1, fordi antall nye smittede har stabilisert seg de siste ukene.

Nakstad: – Balansepunkt

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad understreket også i et intervju med NRK onsdag morgen at R-tallet ser ut til å ligge stabilt rundt 1.

– Vi er nok i et grenseland. Det er stabile tall, det går ikke videre ned, det går heller ikke opp, og det vil si at vi kanskje er på et balansepunkt akkurat nå, sier Nakstad.

Han understreker at ingen vet helt hvor grensene går.

– Når vi ser på hva som har skjedd ute i den store verden, så er det klart at når folk ikke følger reglene i det hele tatt, går reproduksjonstallet over 1 – ikke holder avstand, klemmer hverandre, går på jobb hvis de er syke. Da begynner viruset å spre seg.