Folk over 60 år er de verste til å spre falske nyheter: - Her har de noe lære

Seksjonsleder i forebyggende enhet hos politiet i Finnmark advarer mot falske nyheter og kriminelle som nå prøver å utnytte krisetiden vi nå er inne i.