Protester mot ambulansebytte, ordførere!

Gjennom mange år har jeg fått de beste innspill til politikken når jeg har vært ute blant folk. Hos venner, familie og bekjente. På gata, midt inne på vidda, hos eldre, barn, anleggsarbeidere, akademikere og andre. De heftigste diskusjoner er der hvor menneskeliv går tapt, eller vi ser store lidelser. Ambulansesaken rir vestfinnmark som en mare. Det er ekstremt uverdig for pasienter – uansett om pasienten – våre nærmeste – er dødssyk, i fødsel eller «bare» full av smerter. Alle er på sitt mest sårbare og ingen trenger noe så vanvittig som å miste minutter og måtte forholde seg til nye ansikt i en krisesituasjon. Her kommer et råd fra en kjøkkenbordspolitiker, en sterk anmodning til ordførerne jeg fikk overbrakt i sinne og frustrasjon fra en av fylkets velgere, mens diskusjonen var oppunder taket og knyttsneven slo i bordet:

Kom dere til Skaidi.  I samlet tropp. Still dere opp, rop NEI sammen! Og dere AP-politikere har sjøl makta på fylket, dere har makt til å bestemme MANGE av de som sitter i helsestyrene. Hvorfor i pokker brukes ikke makta? Har folket rett i at dere bare er ute etter posisjoner? Gjør noe!

Folk i Kautokeino lider. Folk i Alta lider. Porsanger, Nordkapp og Måsøy lider. Og Hammerfestingene lider! For tro ikke at det er noen fordel for dem at deres ambulanser er opptatt med å kjøre i skytteltrafikk mellom Skaidi og Hammerfest. Vi kan ikke ha det slik at til og med Hammerfestingene, som bor 5 minutter fra sykehuset ikke når frem i tide fordi ambulansene er i skytteltrafikk til Skaidi. Det er en skam, og ufattelig at vi nordpå skal være nødt å finne oss i noe sånt.

 

Og hvor er ordførerene og -kandidater i disse kommunene? Det er AP-ordførere i ALLE kommunene, og de evner ikke å ta tak i dette sammen. Hvor er du, Marianne Sivertsen Ness, hvor er du Monica Nielsen, Johan Vasara, Terje Wikstrøm, Aina Borch? Hvor er dere når folk trenger at dere står sammen og protesterer på uverdigheta? Er dere ikke i samme parti?  Og så kan dere samtidig oppfordre ordførere i øst til delta, siden deres sambygdinger også blir flyttet over, om det er i brøytegarasjen, ambulansegarasje eller et annet sted på veien til Kirkenes.

Skyld gjerne på regjeringa, men gjør for en gang skyld noe i fellesskap som viser at man kan stole på dere, stole på at dere vil folkets beste. Så tar vi regjeringa etterpå, men først må dere gå foran. Dere er fulltidsbetalt for det, og dere er valgt for å kjempe for våre, pasientenes beste.  

Og vi stiller opp bak dere – bare gi oss beskjed om tidspunkt en ettermiddag, så er vi der.