Folk er redde for å besøke gravene: – De plaffet løs ved kirkegården

Jegere forstyrrer den evige hvile og skremmer besøkende, får kirkevergen høre.