Flyttet til sentrum for tre år siden. Nå angres det

Kommunen betaler 440.000 kroner for å leie lokaler til sine to språksentere. Ingen av de har egne kjøkken.