Gå til sidens hovedinnhold

Flytt Finnmarksykehuset HF til Alta

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Finnmarkssykehuset HFs virksomhet er organisert i fem klinikker med flere støttefunksjoner:

Klinikk prehospitale tjenester

Klinikk Alta

Klinikk Hammerfest

Klinikk Kirkenes

Sámi Klinihkka.

I tillegg kommer service, drift og eiendom. Alt dette styres fra hovedadministrasjonen som for det meste ligger i Brenneriveien i Hammerfest.

Finnmarksykehuset HF arbeider i dag med å kunne flytte hovedadministrasjonen ennå nærmere Klinikk Hammerfest, ved å etablere sine kontorlokaler sammen med Klinikk Hammerfest på det framtidige sykehuset på Rossmolla.

Sykehustjenesten i Vest-Finnmark styres i dag av foretaksmodell, først av Helse Finnmark i 2013, deretter fra Helse Nords kontorlokaler i Bodø.

Fylkesråd Kåre Simensen satt i styret i Helse Nord etter 2008. Men da Kåre Simensen

«ved valget i 2009 kom inn på Stortinget, overtok ordfører i Hammerfest Alf E. Jakobsen (AP) plassen i styret i Helse Nord etter forslag fra Finnmark fylkeskommune.» (s. 204 «Finnmark fylkeskommune 1990-2010», Kari Meløy).

Var det da toget gikk for Alta arbeiderparti?

Mens Alta ligger i origo mellom Finnmarksykehuset HFs klinikker, ligger i dag deres kontorer i en utkant av operatørområdet sitt. Alta kan tilby Finnmarkssykehuset HF langt bedre praktiske, klimamessige og operative forhold. E6, stamflyplass. Mer nærhet til alle klinikkene sine er å foretrekke. Barnevogntrillingen langs våre gangveier i Alta forteller hvor de unge gjerne bosetter seg. Alta kan tilby Finnmarkssykehuset HFs hovedadministrasjon alle etterspurte tjenester. I flymedvind ligger Alta 1 ½ time unna Oslo.

Det politiske sykehusprosjektet på Rossmolla koster foreløpig samfunnet over 2 mrd. Da er verken bl.a. helikopterlandingsplass eller Finnmarkssykehuset HFs kontorlandskaper tatt med. Finnmarksykehuset HF må selv ha deltatt aktivt i planleggingen av Rossmolla, men aldri artikulert at de selv ønsker kontorfellesskap med en av de fem (6) klinikkene deres.

Klinikk Alta ligger i Markveien, Finnmarkssykehuset HFs administrative enhet i Alta ligger i Løkkeveien. Om Finnmarkssykehuset HF trenger en administrativ enhet for Klinikk Hammerfest synes det greit, men ikke at Finnmarkssykehuset HF også skal flytte sin hovedadministrasjon til lokalene Klinikk Hammerfest nå etablerer på Rossmolla.

En kan spørre seg hvorfor Finnmarksykehuset HF vil egle seg inn på kun Klinikk Hammerfest – som et glidelås.

Etter min mening bør helsetjenesten i både Vest-Finnmark og hele Finnmark administreres og betjenes fra

sentrale Alta, mer økonomisk og mer praktisk, ikke lenger fra en værutsatt oljeforsyningsbase hvor de færreste fagfolk ønsker å bosette seg.

Kommentarer til denne saken