UDI: – Lite som tyder på at disse er del av en større strøm med flyktninger

Artikkelen er over 3 år gammel

Seks armenere ble de første asylsøkerne som kom til Storskog i 2017. – Det kommer fortsatt få asylsøkere til Norge, sier Therese Bergwitz-Larsen i UDI.

DEL

De seks asylsøkerne er i alderen 4 til 58 år og tok seg til grensen med bil tirsdag ved 13.30-tiden. Ingen av dem hadde visum til Schengen-området.

Det ble gjennomført framskutt grensekontroll. Det vil si at politiet anmoder personer uten gyldige reisedokumenter om å snu ved grenselinja. Personene ble sluppet inn fordi de ba om asyl.

Asylsøkerne er de første som har kommet over grensa siden i fjor. Utenom denne hendelsen har det blitt registrert kun én asylsøker over Storskog siden uke 49 i 2015. Vedkommende kom i uke 38 i 2016.

LES OGSÅ: Hætta ber russiske myndigheter svare på hvorfor det kom asylsøkere over Storskog

Fortsatt få søkere

Det er lite som tyder på at disse seks armenerne er en del av en større strøm med flyktninger. UDI mener fortsatt det er få asylsøkere over grensa til Storskog.

– Vi har per i dag ikke informasjon som tilsier at det går mot et nytt 2015 – det kommer fortsatt få asylsøkere til Norge, sier seniorrådgiver Therese Bergwitz-Larsen i UDI.

De seks personene har nå blitt mottatt i Vestleiren.

– UDI har etter 2015 hatt ankomstsenter Finnmark i beredskap med tre ansatte fra en driftsoperatør. Dette senteret er nå åpnet opp for de seks asylsøkerne som kom tirsdag. Politiets utlendingsenhet vil ta en utvidet registrering av de seks, og UDI vil fatte et raskt vedtak på bakgrunn av dette, sier Bergwitz-Larsen.

UDI kan ikke si noe mer om bakgrunnen for at de seks personene kom over grensa.

Bedt om svar

Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt vil forsøke å finne ut om hendelsen skjedde som følge av ny praksis fra russisk side.

– Det holder vi på å finne ut av nå. Vi har bedt om svar på hvorfor de ble sluppet gjennom, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt til NTB.

Hun vet ikke hvor lang tid det vil ta før svaret fra Russland kommer.

– Jeg har sendt en skriftlig forespørsel til min russiske motpart, og den skulle leveres nå i formiddag, sier politimesteren.

Det er uklart hvorvidt grensepasseringen tirsdag er i tråd med avtalene Norge har inngått med russiske myndigheter.

Storskog 2015

Rundt 5500 migranter kom over Storskog i 2015. UDI er nesten ferdig med å behandle sakene. Kun 57 saker gjenstår.

  • 1 109 har fått asylsøknaden innvilget.
  • 1 831 har fått saken sin realitetsbehandlet og fått avslag.
  • 1 322 har fått saken avvist med begrunnelse at man kom fra et trygt tredjeland (Russland).
  • 1 151 saker er av ulike årsaker blitt henlagt.
  • Tre saker er såkalt Dublin-sak

Kilde: Therese Bergwitz-Larsen i UDI.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken