Nedbemanner i flyktningtjenesten: – Færre brukere

NEDBEMANNER: Solbjørg Mikkola er leder for flyktningtjenesten i Sør-Varanger. Hun forteller at det er mindre behov for ressurser i flyktningtjenesten som fører til at det nå skal nedbemannes fra 10 til syv ansatte.

NEDBEMANNER: Solbjørg Mikkola er leder for flyktningtjenesten i Sør-Varanger. Hun forteller at det er mindre behov for ressurser i flyktningtjenesten som fører til at det nå skal nedbemannes fra 10 til syv ansatte. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Flyktningstrømmen har avtatt kraftig siden krisen i 2015. Nå følger Sør-Varanger kommune utviklingen, og nedbemanner i flyktingtjenesten.

DEL

– Antallet flyktninger til Norge har gått drastisk ned den siste tiden. Derfor må man se på nedbemanning i flyktningtjenesten, sier leder for tjenesten i Sør-Varanger, Solbjørg Mikkola.

Lang prosess

Ifølge et brev hun har sendt ut til alle ansatte, er det et redusert behov i flyktningtjenesten som fører til en forestående nedbemanning. Mikkola forklarer at de nå står ovenfor en lang prosess med de ansatte i tjenesten.

– Vi skal utføre en personalsamtale med hver og en av dem, og de må fylle ut et skjema med egenkartlegging. Målet er å kartlegge kompetansen og arbeidet til de ansatte, og deres vurderung av eget arbeid. Deretter skal vi vurdere hvem som blir overtallige, sier Mikkola.

I 2015 strømmet det flyktninger til Norge over grensa ved Storskog. I overkant av 5000 flyktninger, hovedsaklig fra Syria og Afghanistan kom til Norge under flyktningkrisa.

Sør-Varanger og de nærliggende kommunene måtte iverksette store tiltak for å få bosatt flyktningene. Det trengtes store ressurser.

Les også: Tvunget av krigen til å flykte fra hjemstedet

ASYLKRISE: Mot slutten av 2015 strømmet asylsøkerne inn over grensa ved Storskog, og Sør-Varanger kommune brukte store ressurser på å ta imot flyktningene, som stortsett kom fra Syria og Afghanistan. Nå har antallet flyktninger gått drastisk ned over hele landet, og Sør-Varanger velger å nedbemanne i flyktningtjenesten.

ASYLKRISE: Mot slutten av 2015 strømmet asylsøkerne inn over grensa ved Storskog, og Sør-Varanger kommune brukte store ressurser på å ta imot flyktningene, som stortsett kom fra Syria og Afghanistan. Nå har antallet flyktninger gått drastisk ned over hele landet, og Sør-Varanger velger å nedbemanne i flyktningtjenesten. Foto:

Færre flyktninger

De siste rapportene som har kommet inn det siste året, viser en kraftig nedgang i flyktningstrømmen, etter at daværende justisminister Anders Anundsen i slutten av 2015 innførte strengere regler for asylsøkere.

Han instruerte UDI og UNE om å avslå asylsøkere som hadde hatt opphold i Russland. Raskt avtok asylstrømmen. Tidligere i år ble det vedtatt at flere asylmottak må legges ned. Nå har turen kommet til nedskjæringer også hos flyktningtjenesten i Sør-Varanger.

I dag er det 10 ansatte i flyktningtjenesten. Dette skal kortes ned til syv, Mikkola understreker at det i minst mulig grad skal gå utover både de ansatte og brukerne av tjenesten.

– Flyktningstjenesten er en kommunal avdeling, så de som blir overtallige i flyktningtjenesten etter at vi har foretatt vår evaluering, blir tilbudt arbeid et annet sted i kommunen. Ingen blir stående arbeidsledig, sier Mikkola.

Les også: – Hvorfor har dere tatt imot oss?

Går ikke utover tilbudet

I løpet av perioden 2017-2020 skal kommunen bosette 40 flyktninger hvert år, ifølge et vedtak fra kommunestyret. I løpet av 2018 er det anslått at 4400 personer skal bosettes over hele landet.

Kommunen skal ikke bosette enslige mindreårige. Flyktningtjenesten har ansvaret av bosettings-og introduksjonsprogrammet for flyktningene.

– Dette skal på minst mulig måte gå utover flyktningene. Tilbudet til brukerne vil ikke bli mindre. De som allerede er bosatt og inne i introduksjonsprogrammet, får fortsette med det. Vi som jobber med dette, er kjent med denne problemstillingen, tjenesten må bygges opp og ned etter behov. Men vi skal likevel levere på samme måtet som vi gjorde tidligere. Det blir bare utført i en annen skala når det er færre brukere, påpeker hun.

Artikkeltags