Widerøe flyger Aleksander Wasland.
Tom Melby

Flykapteinen er bekymret over utviklingen etter skrekkepisode i Finnmark: – Vi mistet signalet helt og over lang tid. Det er sjeldent

Russland fortsetter sin elektroniske krigføring mot Norge. I deler av Nord-Norge forsvinner nå GPS-signaler så ofte at politiet advarer om en ny normaltilstand. Det kan ramme både meg og deg - og en lang rekke samfunnskritiske tjenester.
Publisert

(Nordlys): Tirsdag 14. april er en fin vårdag med lettskyet vær over Øst-Finnmark. Et halvfullt passasjerfly fra Widerøe har akkurat tatt av fra Kirkenes i retning Alta når varsellampene begynner å lyse i cockpiten til flykaptein Aleksander Wasland.

Først gir flyets datasystem beskjed om at GPS-signalene blir svakere, før hele GPS-systemet blir slått ut. Wasland har opplevd bortfall av GPS-signaler flere ganger tidligere, men det som møter ham denne formiddagen i april 2020 overrasker:

Mens passasjerflyet befinner seg i en høyde på 10.000 fot, i retning vestover bort fra den russiske grensen i Finnmark, møter Widerøe-piloten så store og massive forstyrrelser at flyet er uten GPS-signal i femten til tjue minutter.

– Tidligere har vi ofte opplevd å miste signalene. Men i det omfanget vi opplevde den dagen, har jeg ikke opplevd tidligere. Vi mistet signalet helt og holdent og over lang tid. Det er sjeldent, sier Wasland til Nordlys.

Sammen med sin styrmann må Wasland bytte til bakkebaserte løsninger for å navigere. Først da flyet befant seg mellom Lakselv og Alta, over 200 kilometer unna, fikk flyet igjen tilbake GPS-signaler.

Hva er GPS-jamming?

All trådløs kommunikasjon foregår på bestemte frekvenser som er reservert til forskjellige tjenester for å sikre god tjenestetilgang uten forstyrrelser.

GPS-signalene har også dedikerte frekvensbånd. For å forstyrre trådløs kommunikasjon, som for eksempel GPS-signaler, brukes en ulovlig sender eller jammer som sender ut energi på de samme frekvensene som GPS bruker.

Dette fører til at GPS-tjenesten blir redusert eller blokkert i en viss radius rundt jammeren.

GPS og andre navigasjonssignaler er spesielt sårbare for forstyrrelser, fordi signalene må tilbakelegge en avstand på mer enn 20 000 kilometer fra satellitten før de når jorden, og de svekkes kraftig underveis.

I prinsippet er en ulovlig jammer en støysender. Slikt utstyr bygges og brukes for målrettet å ødelegge for andre radiotjenester. Man overdøver mottakeren og blokkerer, på samme måte som en person som brøler i et rom vil overdøve en som hvisker.

Kilde: Norsk kommunikasjonsmyndighet

Støy som militært våpen

Mange samfunnskritiske tjenester i Norge er avhengige av GPS for å fungere. Det gjelder verktøy som både politiet, ambulansetjenesten, brann- og redning, Sivilforsvaret og luftfarten tar i bruk daglig.

Faller GPS-signalene bort, vil det for eksempel være umulig å bruke digitale kart.

Høsten 2017 opplevde deler av Nord-Norge at GPS-signalene forsvant. Dette sammenfalt i dato med den russiske militærøvelsen Zapad-2017 (Vest-2017), der rundt 13.000 soldater deltok.

Etterretningstjenesten pekte den gang på Russland som ansvarlig for at GPS-signalene forsvant på norsk jord. Saken har vært tatt opp med russiske myndigheter en rekke ganger, også direkte av utenriksminister Ine Eriksen Søreide i møte med Russlands utenriksminister.

Men problemene er stadig tilbakevendende. Tall som Nordlys har fått fra Norsk kommunikasjonsmyndighet, en statlig etat underlagt Samferdselsdepartementet med ansvar for telekommunikasjon i Norge, viser at jamming av GPS har økt denne høsten. Politiet i Finnmark sier nå rett ut at bortfall av GPS-signal skjer så ofte at jammingen er blitt den nye normalsituasjonen.

Siden 2017 har sivil luftfart, nødetater og andre som er avhengig av GPS for å navigere opplevd at signalene forsvinner. Problemet er størst i Finnmark, men også Nordland og Troms fylke er rammet.

Siden 2017 har sivil luftfart, nødetater og andre som er avhengig av GPS for å navigere opplevd at signalene forsvinner. Problemet er størst i Finnmark, men også Nordland og Troms fylke er rammet. Foto:

– Det bekymrer meg, fordi vi faktisk må forholde oss til at dette kan skje. Vi vet aldri når dette skjer, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark.

Selv om problemet er registrert i både i Nordland, Troms og Finnmark, øker omfanget og hyppigheten dess nærmere man kommer Norges grense til Russland.

– Vi har de siste årene sett en økning i jamming av GPS-signaler. Dette skjer ikke bare i Finnmark og Troms. Luftambulansen har også hatt tilfeller vi ser svært alvorlig på. Vi prioriterer arbeidet med å avdekke og stoppe kilder som forstyrrer samfunnskritisk kommunikasjon høyt, sier Per Eirik Heimdal, direktør i teknologiavdelingen hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

– Dette problemet har definitivt tiltatt. Dette tiltar i styrke, omfang og i hyppighet. Det blir verre og verre, sier Aleksander Wasland, pilot i Widerøe.

Han har base i Bodø og flyr over hele landsdelen. I 20 år har han jobbet som pilot. Hverdagen som møter ham nå, skaper en uro.

– Vi kjenner på en stor bekymring på at vi ikke får bukt med dette problemet. At dette skal være den nye normalen kan vi ikke akseptere, sier Wasland.

Hele landet rammet

Signal fra GPS-satellitter er nødvendig for å bruke en rekke digitale kommunikasjonsverktøy. De mest brukte er digitale kart og mobiltelefoner.

Det finnes ulike måter å ødelegge et GPS-signal på. Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skiller i hovedsak mellom innenlands eller lokale forstyrrelser, ofte utført av enkeltpersoner som ved hjelp av ulovlig anskaffet utstyr kan slå ut signalene i et begrenset område.

Og det man kategoriserer som støy fra utlandet, der både profesjonaliteten i ødeleggelsene og omfanget er i en helt annen kategori.

Tall fra Nkom viser at forstyrrelser av GPS foregår over hele landet, fra Arendal i sør til Vardø i nord. Byer som Oslo, Bergen og Trondheim er alle rammet.

Se detaljert tidslinje over forstyrrelsene her:

 • September 2017

  Øst-Finnmark

  Norge opplever for første gang massiv jamming av GPS-signaler. I en periode fra 6. til 19. september meldes det om utfall av GPS i sivile fly i Øst-Finnmark i tolv dager.

 • Desember 2017

  Oslo

  Påvirkning av mobilnettet.

 • Januar 2018

  Ålesund

  Utfall av GPS i anleggsmaskiner.

 • Mars 2018

  Øst-Finnmark

  Utfall av GPS i fly.

 • Oktober 2018

  Bergen

  Utfall av GPS i helikopter - Norsk luftambulanse.

 • Oktober og november 2018

  Finnmark

  På en rekke dager i oktober og november måned rapporterer luftfarten om at GPS-signalene forsvinner over hele Finnmark.

 • Januar 2019

  Øst-Finnmark

  Utfall av GPS i fly.

 • Januar 2019

  Oslo

  Påvirkning av mobilnettet.

 • Februar 2019

  Arendal

  Utfall av GPS i helikopter - Norsk luftambulanse.

 • Februar-mars 2019

  Tromsø og Bodø

  På strekningen mellom Bodø og Tromsø melder fly om bortfall av GPS-signaler 28. februar og 1. mars.

 • Mars 2019

  Øst-Finnmark

  Utfall av GPS i fly.

 • Mars 2019

  Oslo

  Den 4. mars mistet Norsk luftambulanse GPS-signal i helikopter.

 • November 2019

  Oslo

  15. november mistet Norsk luftambulanse GPS-signal i helikopter.

 • Desember 2019

  Øst-Finnmark

  På tre datoer melder Norsk kommunikasjonsmyndighet om «påvirkning av system» i Øst-Finnmark.

 • Februar 2020

  Sogn

  Påvirkning av mobilnettet i perioden 3. til 5. februar.

 • Mars 2020

  Hedmark

  I en periode på nesten to uker fra 7. til 19. mars melder det om påvirkning av mobilnettet og kringkasting i Hedmark.

 • April 2020

  Øst-Finnmark

  På 14 datoer fra 8. til 24. april melder luftfarten om utfall av GPS fra fly i Øst-Finnmark.

 • August 2020

  Øst-Finnmark

  GPS-signalene forsvinner for lufttrafikken mellom 27. og 29. august.

 • September 2020

  Øst-Finnmark

  GPS-signalene forsvinner for lufttrafikken den 11. september.

 • Oktober 2020

  Øst-Finnmark

  GPS-signalene forsvinner for lufttrafikken den 21. oktober.

 • Oktober 2020

  Trondheim

  Den 21. oktober melder Norsk luftambulanse at GPS-signalene forsvant for helikopter.

I tillegg til lufttrafikken er mobilsignal og helikoptre fra Norsk luftambulanse utsatt. Helikoptertrafikken er spesielt utsatt, siden GPS-systemet om bord er eneste navigasjonsmulighet for landing i krevende forhold.

– Helikopter har ikke andre navigasjonssystem enn GPS å støtte seg til i mørke, ved uvær eller tett tåke. Da kan det kan stå mellom liv og død dersom luftambulansen blir noen minutter forsinket ved at de ikke kan lande nært sykehuset på grunn av jamming, sier Per Eirik Heimdal i Nkom.

Han følger ødeleggelsen av GPS-signaler tett.

– Hvorfor skjer dette?

– Motivasjonen er ikke nødvendigvis å forstyrre Luftambulansen. I kriminell sammenheng kan man tenke seg fordeler ved å slå ut GPS-mottakeren i dyre bilder som er stjålet for å hindre sporing. Andre bruker jammere for å blokkere for GPS-posisjonering i flåtestyring eller elektronisk kjørebok og ved innkreving av GPS-baserte bompenger, sier Heimdal.

Hva er GPS?

GPS er forkortelse for Global Positioning System. På norsk: Et globalt posisjonssystem.

GPS har historie tilbake til 1973. Det amerikanske forsvarsdepartementet ville da utvikle et navigasjonssystem som var nøyaktig og pålitelig. I løpet av de neste årene ble totalt 30 satellitter skutt opp i bane rundt jorden.

Systemet ble gjort tilgjengelig for sivil navigasjon på 80-tallet.

Med en GPS-mottaker, for eksempel i en mobiltelefon, har du muligheten til å finne ut hvor du befinner deg til enhver tid. GPS registrerer høydemeter, klokkeslett, dato. GPS kan fortelle hvor fort du beveger deg, hvor du beveger deg fra, og til. GPS er derfor et mye brukt system for å navigere.

I dag er GPS et av flere satellittbaserte navigasjonssystemer, såkalte GNSS – Global Navigation Satellite System. Det er fire store systemer med global dekning: Europa har sitt system Galileo, Russland har GLONASS og Kina har Beidou.

Dro til Moskva for GPS-møte

I september 2017 ble det tydelig dokumentert at det kom forstyrrende signaler østfra, gjennom Nkoms målinger fra helikopter i luftrommet over Kirkenes.

Signaler som kan blokkere GPS ble målt allerede noen titalls meter over bakken i Kirkenes. Det indikerte at kilden for støy befant seg nært grensen til Norge. Det russiske forsvaret har flere militærleire i Petsjenga kommune like over grensen fra Norge. I samme område er det også store øvingsområder.

Norske myndigheter er ikke i tvil om at Russland var avsender, noe også Etterretningstjenesten har pekt på i sin åpne trusselvurdering.

Etterretningstjenesten sier i dag at elektronisk krigføring er en viktig del av det russiske forsvaret og er implementert i nesten alle avdelinger fra taktisk nivå, operasjonelt nivå og opp til strategisk nivå.

Fra norsk side har problemene vært tatt opp med russiske myndigheter flere ganger. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide tok opp GPS-forstyrrelser direkte med sin russiske kollega Sergej Lavrov i desember 2018.

Det er avholdt flere møter mellom norsk og russisk UD om saken.

I fjor sommer tok Russland initiativ til et eget ekspertmøte. Norske myndigheter dro til Moskva. Der ble de møtt av en delegasjon bestående «utelukkende av militære representanter», heter det i en rapport fra Samferdselsdepartementet Nordlys har fått innsyn i.

De norske representantene i møtet gjorde det klart at forstyrrelsene kom fra Russland. Stemningen i møtet var likevel god.

«Selv om russisk side ikke eksplisitt tok på seg ansvaret, trakk de ikke i tvil de data som norsk side presenterte. Møtet forløp i en konstruktiv, kollegial tone, og russisk side stilte detaljerte spørsmål», viser referatet fra møtet.

Etterretningstjenesten: Russland øker sin elektroniske krigføring

Nordlys har rettet en skriftlig henvendelse til Etterretningstjenesten med følgende spørsmål:

Hva kan E-tjenesten si om denne økningen i tilfeller av bortfall av GPS-signaler?

Peker norske myndigheter fremdeles på Russland som avsender av støyen (jammingen)?

Hvilken kontakt har norsk E-tjeneste med relevante myndigheter på norsk og russisk side om denne jammingen?

Etterretningstjenesten har sendt følgende svar per epost:

«De siste ti årene har Russland gjennomført en modernisering av sitt forsvar. Dette gjelder også elektronisk krigføring.

Elektronisk krigføring er en viktig del av det russiske forsvaret og er implementert i nesten alle avdelinger fra taktisk nivå, operasjonelt nivå og opp til strategisk nivå.

De elektroniske krigføringssystemene er utviklet for å forstyrre, forhindre forvirre eller narre en mostanders kommunikasjons- og navigasjonssystemer.

Russland har demonstrert vilje og evne til å bruke disse systemene bla ved å jamme (dvs forstyrre og forvirre) navigasjon og kommunikasjon i flere grensenære områder til Russland. Blant annet har dette skjedd i våre nærområder i nord.

Økt russisk trenings- og øvingsaktivitet bidrar selvfølgelig til en høyere frekvens av forstyrrelser. Disse forstyrrelsene må skilles fra de som er målrettede og har til hensikt å forstyrre.

Etterretningstjenesten varsler relevante myndigheter ifølge etablerte varslingsrutiner.»

Nkom: Profesjonelle brukere

Men jammingen av kritisk infrastruktur i Nord-Norge fortsetter. I august, september og oktober er det meldt om flere tilfeller av at sivile fly mister kontakt med GPS over Øst-Finnmark.

Det siste varselet kom onsdag 21. oktober og rammet flytrafikken i (tidligere) Troms fylke.

Nkom er forsiktig med å fordele skyld for forstyrrelser av GPS-forstyrrelser. Avdelingsdirektør Heimdal sier at hvert tilfelle av jamming må analyseres gjennom målinger og dokumenteres. Uten konkrete målinger å vise til blir det bare gjetninger om hvor signalene kommer fra, sier Heimdal.

Men: Når forstyrrelser blir målt noe oppe i høyden nært grensen til et annet land, og måleutstyret vårt viser en klar retningsangivelse inn mot dette landet – da har man en meget god indikasjon på hvor forstyrrelsene kommer fra.

–Vår analyse av signalene fra hendelsen i Kirkenes i september 2017 pekte mot profesjonelle brukere, ikke mot amatørutstyr med kort rekkevidde som kan kjøpes for en billig penge på nettet. Jammesignalene var sterke og veldefinerte og var tilstede samtidig og målrettet midt i flere frekvensbånd satt av til GPS med formål å blokkere denne tjenesten, sier Heimdal.

Det er en voksende irritasjon over at vi ikke får bukt med dette. Dette er nødt til å få konsekvenser for hvordan man ser på bakkebaserte hjelpemiddel, sier Widerøe-flyger Aleksander Wasland.

Det er en voksende irritasjon over at vi ikke får bukt med dette. Dette er nødt til å få konsekvenser for hvordan man ser på bakkebaserte hjelpemiddel, sier Widerøe-flyger Aleksander Wasland. Foto:

Problemer helt ned til Vesterålen

Widerøe-pilot Aleksander Wasland beskriver hva som skjer når et fly mister GPS-signalene:

Dekningen forsvinner akkurat som på en mobiltelefon. Signalene blir svakere, nøyaktigheten dårligere. I cockpiten på et fly kommer det egne varsler. Egne system viser unøyaktighetene.

«Fordelen» ved at dette skjer så ofte er at pilotene nå er blitt så vant med dette at man er blitt gode på å følge opp om man har GPS-dekning.

– Vi ser en tendens til at signalene blir svakere før vi får advarsel. Når GPS-nøyaktigheten blir svakere får vi visuelle rapporter i cockpit, sier Wasland.

Wasland sier pilotene er nødt til å legge inn større marginer på flyreisen når GPS-signalene faller bort. Enkelte innflygninger blir umulig å foreta. Flyet må også gå høyere, siden pilotene er avhengige av reservesystemer for å navigere.

– Vi får ikke tilgang til systemene som er kritiske for oss, som terrengvarslingssystemer. I bunn og grunn gjør bortfall av GPS at vi leverer et dårligere tilbud, da vi må kompensere for bortfall av GPS selv.

– Hvor ofte skjer dette?

– Det skjer altfor ofte. Jeg selv opplever dette regelmessig. Bare i år har det skjedd to ganger. Dette skjer på jevnlig basis. Vi deler politiets bekymring rundt dette.

– Hvor skjer dette?

– Vi opplever dette helt ned til Lofoten og Vesterålen. Det er sjeldent. Vi opplever dette mest i Troms og Finnmark og da særlig i Øst-Finnmark. Dette er et område hvor man er sårbare for GPS-signaler i utgangspunktet, da det er dårlig GPS-dekning fra før så langt nord, sier Wasland.

Piloten er tydelig på at problemet snart må løftes opp på et overordnet nivå politisk.

– Det er en voksende irritasjon over at vi ikke får bukt med dette. Dette er nødt til å få konsekvenser for hvordan man ser på bakkebaserte hjelpemiddel. Kanskje disse må bygges ut stikk i strid med all teknologisk utvikling, siden denne jammingen nå er blitt en normalsituasjon. Utviklingen kan ikke fortsette slik som nå, sier Wasland.

– Merker passasjerene jammingen?

– Nei. Du er trygg om bord. Vi bruker våre reserveprosedyrer for å navigere. Den eneste måten passasjerer kan merke jammingen er om vi ikke kan lande på enkelte flyplasser der vi er helt avhengig av GPS for å navigere, sier Wasland.

Liv kan gå tapt om ambulansen ikke kommer fram i tid. Vi er helt avhengige av elektroniske kart, og det er krevende for både oss i politiet og ambulansetjenesten om dette ikke fungerer, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark.

Liv kan gå tapt om ambulansen ikke kommer fram i tid. Vi er helt avhengige av elektroniske kart, og det er krevende for både oss i politiet og ambulansetjenesten om dette ikke fungerer, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark. Foto:

Frykter liv kan gå tapt

I Finnmark er det politimester Ellen Katrine Hætta som kjenner GPS-forstyrrelsene på kroppen. Hun er bekymret over at jammingen fortsetter, selv om problemet er identifisert og norske myndigheter har tatt opp problemet med Russland gjentatte ganger.

– Dette er ganske alvorlig. Liv kan gå tapt om ambulansen ikke kommer fram i tid. Vi er helt avhengige av elektroniske kart, og det er krevende for både oss i politiet og ambulansetjenesten om dette ikke fungerer, sier Hætta.

Politimesteren trekker fram følgende tenkte situasjon: En voldsalarm blir løst ut, men politiet som rykker ut blir sendt til feil adresse siden GPS-signalene forstyrres. Dette kan få fatale konsekvenser.

– Hva sier dette om systemene til politiet og andre norske nødetater?

– Det er disse systemene vi bruker. Systemene er veldig gode. Men det er ikke tatt høyde for at noen skal sabotere eller forstyrre dem. Flyene har reserveløsninger. Vi har også kart og kompass. Men vi klarer ikke gjøre det like raskt som om vi har tilgang på GPS.

– Hvorfor slutter ikke denne jammingen?

–Etterretningstjenesten har pekt på Russland. De viste på kartet hvor dette kom fra og hvilket utstyr som ble brukt. Hvorfor dette ikke avtar kan jeg ikke svare på. Jeg kan ikke svare på det og har ikke kunnskap om det.

– Har du tatt dette opp med russiske politikolleger?

– Ja, jeg har nevnt dette for FSB (Den føderale sikkerhetstjenesten, red. anm.)

– Hva sier FSB?

– De kan ikke gjøre noe med dette. Det er forsvaret sitt felt. FSB kjenner ikke til dette.

– Vil du si at GPS-jamming er en vennlig handling mot en nabo?

– De har nok sine grunner for å gjøre det man gjør. Det må man også ha respekt for. Jeg har ikke innsikt i de nasjonale og internasjonale prosessene som foregår. Dette må foregå på regjeringsnivå, det blir helt umulig for meg å si noe om dette fra bakken her i Kirkenes. Vi ser bare konsekvensen, sier Hætta.

UD: Negativt for tillit i nord

Politidirektoratet opplyser i en epost at politidirektør Benedicte Bjørnland ikke har noe å tilføye til uttalelsene fra politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark, og at spørsmålene må rettes til Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at det er Utenriksdepartementet som svarer på vegne av regjeringen i denne saken.

Utenriksdepartementet skriver i et skriftlig svar til Nordlys at Norge har tatt opp GPS-forstyrrelser med russisk side en rekke ganger siden 2017 og at det er tett kontakt mellom relevante norske myndigheter om denne problematikken.

– GPS-forstyrrelser kan ha store konsekvenser for liv og helse, og er negativt for tillit, forutsigbarhet og stabilitet i nord, er statssekretær Audun Halvorsen sitert på i en epost sendt fra departementets kommunikasjonsavdeling.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken