Politiet har anmeldt en fransk statsborger i 20-årene for å ha flydd drone innenfor forbudssonen til Alta lufthavn.

Dronen er beslaglagt.

Operasjonsleder, Einride Hals, opplyser at mannen er dimittert.

– Når skjedde flygningen?

– Nå nylig.

– Hvordan ble dere gjort oppmerksom på det?

– Fra publikum.

– Hva skjer med vedkommende nå?

– Han er dimittert.

– Blir det tatt avhør/fengsling?

– Han er avhørt.

– Kan det knyttes til russer-aktivitet?

– Vi har ikke noe grunnlag for å si det på nåværende tidspunkt.