I løpet av torsdagen har utrykningspolitiet hatt kontroller i Tana, Båtsfjord og Nesseby.

I Nesseby ble det i morgentimene avholdt en trafikkontroll utenfor skolen. 35 sjåfører ble kontrollerte, og det ble utstedt et gebyr for manglende sikring av barn i bilen.

I Båtsfjord var det fartskontroll i 40-sonen i Skolegata. Det resulterte i et forenklet forelegg etter at en sjåfør ble målt i 49 km/t, som tilsvarer et forelegg på 2.100 kroner.

I Tana var det først trafikkontroll utenfor Montessoriskole. 33 førere ble kontrollert, og ingen reaksjoner utstedt. Litt senere på dagen var UP på plass i en 80-sone i Austertana. Der ble det utdelt fem forenklede forelegg grunnet høy fart. Høyeste målte hastighet var på hele 125 km/t. Sjåføren bak denne hastigheten, fikk førerkortet beslaglagt.