Jeg ser på sosiale medier at flere tar til orde for å avvikle ordningen med statsstøtte til religions- og livssynsorganisasjoner. Dette spesielt etter at det kom frem i media at blant andre Jehovas Vitnes mottar 14 millioner i statsstøtte, og dette selv om deres medlemmer nektes å stemme ved stortings- og kommunevalg, må ta avstand og undertrykke egen seksuell legning, si i fra seg livsviktig medisinsk hjelp, mm på grunn av religionen. Stortingsrepresentant Trettebergstuen er en av de som mener man bør stille strengere krav til disse livssyns- og religiøse organisasjonene for at de skal få denne støtten.

Hun mener man skal stille krav hvor det kan nektes statsstøtte dersom de bryter lovbestemte ting som diskriminering. Vel, skal vi snakke om statsstøtte og organisasjoner så bør vi snakke bredere, og ikke bare diskriminering. Det handler også om andre lovbestemte ting som arbeidsmiljølovgivningen, frivillighet og kroppskrenkelse også.

I Norge står det pr 2018 innmeldt 65.5000 medlemmer i ulike tros- og livssynsorganisasjoner her i landet, og det er da de som får tilskudd av staten. Det er flere organisasjoner utenom som ikke får statsstøtte, fordi de enten ikke har søkt, eller ikke oppfyller kriteriene. Disse får tilskudd på til sammen 230 millioner kroner, og det er da IKKE inkludert Den norske kirke.

Pålagt frivillig arbeid: For ikke lenge siden stod det store oppslag i media om hvordan pastorer og andre religiøse ledere får sine menighetsfolk til å jobbe gratis for å føre opp både bedehus, og private bygg for disse lederne. Gjerne i tillegg til at de jobber fulltid selv.

Gaver og andre donasjoner til menigheter fører til at menighetene har millionoverskudd, mens medlemmene fortsetter å pøse inn penger og arbeidstid i menigheten. Det jobbes sent og tidlig, ansees som dugnad, men er brudd på både frivillighetslovgivningen og arbeidsmiljøloven i Norge. Dette gjelder ikke bare religiøse grupperinger underlagt kristendommen, men også Islam. For i Norge bygges moskeer med penger de samler inn fra sine medlemmer, samt dugnadsarbeid fra medlemmene. Slik holder de i stor grad på i hele bibelbeltet i Norge. ALL religions og trosutøvelse i Norge er basert på det jeg kaller ekstrem frivillighet; hvor du som medlem er pokka nødt for å stille opp enten med penger til det svir, eller gratis arbeidskraft.

Kjønnslemlestelse er noe vi skriker høyt om når det kommer til jenter, spesielt de fra Somalia, Gambia og andre afrikanske land. Det snakkes om kvinneundertrykkelse, kvinnehat, kjønnslemlestelse og ikke minst; Dette er hva jeg anser som grov mishandling av barn. Samtidig er vi livredde for å tråkke det Mosaiske trossamfunn på tærne; altså den jødiske menigheten i Norge. For uansett hvordan man vrir og vender på det; så bedriver de faktisk kjønnslemlestelse av små guttebarn når de fjerner friskt vev fra barnets penis. Jeg har mange ganger undret på hvorvidt vi hadde godtatt denne fjerningen av frisk vev hos små guttebabyer dersom det var snakk om en finger, evt en tå. Kanskje en hel arm for å bevise at foreldrene stod inne for religionen og troen. Jeg kan ikke fatte at det ikke er forbudt i Norge, for kjønnslemlestelse er faktisk forbudt. Bare ikke så lenge det gjelder å fjerne frisk vev fra en guttebabys penis. DET er diskriminering, overfor dette guttebarnet som ikke får lov å velge selv. Men det er også brudd på religionsfriheten vi har i Norge, som sier at man skal kunne bestemme selv hvilken eller om religion man ønsker tilhøre.

Man kan faktisk ikke sy på forhuden igjen når man er voksen! Flere religiøse organisasjoner driver bevisst med forkynning hvor det kreves penger. Her er pengene viktigere enn etikken; det forkynnes, og det helbredes over en lav sko. Personer blakker seg totalt i håpet om at Guds ord, eller hånd i form av Pastorer, som Visjon Norges Jan Hanevold, skal lære dem å gå igjen. Massesuggesjon og hjernevask fører til at man gir alt man har, til man er totalt blakk, uten penger, bolig og annet. Mens pastorene lever Herrens glade dager i sine luksusboliger, betalt av medlemmenes penger. I tillegg til å bedrive djevel-utdrivelse av personer som er psykisk syke, eller som har en legning man ikke er enig i ut fra sin religion påstand, så har de et jerngrep overfor medlemmene og alt er skambelagt. Og da har vi ikke en gang snakket om kvinnesynet mange av disse konservative religiøse sektene/grupperingene har.

Jeg synes alt dette er en form for svindel, og mener slike organisasjoner overhodet ikke er berettiget en krone av mine skattepenger i statsstøtte. Den norske kirke er ikke et hår bedre, i flere år har man blitt tvangsinnmeldt ved fødselen. Dette selv om man stod i andre religiøse organisasjoner eller livssynsorganisasjon. Fødes man i Norge har man automatisk blitt oppført, og det er ikke greit. Jeg har kjennskap til personer som aldri har vært døpt, men vært tilknyttet Islamsk trossamfunn, som har vært i registeret til DNK.

Og det er slik at dersom du står oppmeldt i to organisasjoner; der den ene er DNK, så får DNK den støtten som ditt medlemskap gir, ikke den andre. At staten setter DNK foran eventuelt andre tros- og livssynsorganisasjoner automatisk ved tildeling av statsstøtten henger ikke på greip. Som ikke-troende, har det vært lang vei å komme seg ut av DNK. Det var brev, utmeldingsskjemaer, og telefoner. En kan spørre seg hvorfor det er så vanskelig å melde seg ut, svarer er nok 1, 9 milliarder kroner, som går til lønning av prestestanden, rehabilitering, bygging av og drift av kirkebygg, gravferdskontorer mm.

Vi har skilt stat og kirke i Norge, derfor er jeg motstander av at man skal bevilge statsstøtte til religions- og livssynsorganisasjoner, inklusive Human Etisk Forbund, som jeg selv er medlem av. Dette fordi det ikke er statens ansvar å gi disse eksistensrettigheter. Dette bør man som medlemmer betale selv. Jeg anser ikke religiøse organisasjoner som frivillige organisasjoner, dette fordi de fleste som deltar er enten født inn i dem, har liten eller ingen mulighet å slippe ut.

Dersom de velger å gå ut av sin religiøse organisasjon opplever mange av dem utestengelse, tap av familierelasjoner, de mister venner, og i verste fall så presses de til det ytterste med trakassering fra tidligere medlemmer. En kvinne jeg kjenner som er tidligere medlem i Jehovas Vitner har ingen kontakt med sin egen familie; Mor, far, søsken og annen familie vil ikke snakke med henne, eller ha noen form for kontakt. I tillegg er hun som luft når hun treffer på dem. Det samme har en hørt mang en historie om fra de som går ut av grupperinger som Læstadianere, Jehovas Vitner, Smiths Venner, og mange av disse religiøse grupperingene i bibelbeltet. Det er utestengelse, mobbing og trakassering, og det har ført til blant annet såkalte «personlige tragedier».

Vi bruker med andre ord 2,3 milliarder kroner på tros- og livssynsorganisasjoner her i landet, og det ukritisk med tanke på om hvorvidt de følger gjeldende lovverk for diskriminering, arbeidsmiljø, anbudslovgivning eller straffeloven. Vi strør rundt oss med skattepenger til menigheter som kjønnslemlester små barn (inkl guttebabyer), aktivt driver propaganda MOT legninger som ikke er heteronormative, driver psykisk utpressing av medlemmer, fryser ut utbrytere, og på toppen av alt driver i menighetens barn står uten mat og drikke så lenge trosretningens høye herrer lever fett. Stopp Statsstøtten til tros- og livssynsorganisasjoner nå! Inklusive Den norske kirke!