Fiskerne i vest fikk ikke støtte i fylkesutvalget

Fylkesutvalget i Finnmark fylkeskommune ga tirsdag sitt høringssvar på forslaget om å gi fiskerne i Vest-Finnmark tilgang til det kvoteregulerte krabbefisket i øst. Det gikk ikke slik fiskerne i vest ønsket.