«Fiskeripolitikken skal styrke kysten»

KLARE INNSPILL: Ragnhild Melleby Aslaksen og Wenche Pedersen i Vadsø Ap har gitt klare innspill ti Finnmark Ap hva gjelder kvotepolitikken.

KLARE INNSPILL: Ragnhild Melleby Aslaksen og Wenche Pedersen i Vadsø Ap har gitt klare innspill ti Finnmark Ap hva gjelder kvotepolitikken.

Av

Arbeiderpartiet må være tydelig om kvotemeldinga.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.«Fiskeressursene er fellesskapets eiendom og skal komme folket og kystsamfunnene til gode» heter det i Ap program og gir retninga når Stortinget skal behandle kvotemeldinga. Framtidas kvotesystem skal bidra til utvikling av gode lokalsamfunn som gir grunnlag for arbeid gjennom fiskeindustri på land og en framtidsretta fiskeflåte. Fiskeressursene må forvaltes slik at det gir gode og positive ringvirkninger for våre kystsamfunn.

Fiskeripolitikk vil være avgjørende viktig fram mot det kommende stortingsvalget. Arbeiderpartiets behandling og vedtak i forbindelse med kvotemeldinga vil derfor ha stor betydning for kystbefolkningens tillit til vår politikk.

Vadsø Arbeiderparti mener det er en selvfølge at fiskeressursene skal forvaltes på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Fordelinga av kvoter og ressurser må basere seg på Havressursloven og deltakerlovens formålsparagrafer og være i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter. Vi er opptatt av at nærheten til ressursene skal sikre befolkningen arbeid og inntekt.

Det er gjennomført store strukturelle endringer i fiskeindustrien og i fiskeflåten og kvotepolitikken har ført til at fisketillatelsene sentraliseres til færre steder og færre og større fiskebåter. Færre landingssteder for fisk svekker selvsagt bosettingen langs kysten. Det er gjennom kvotepolitikken at utviklingen på kysten og inne langs fjordene avgjøres. Den mest positive effekt for en levende kyst er å gi mer kvoter til den minste fiskeflåten.

I vårt innspill til Finnmark Arbeiderparti og stortingsgruppa har vi lagt vekt på følgende:

  • Det må være forutsigbarhet i rammebetingelsene ved at dagens kvoter ikke flyttes fra mindre flåtegrupper og over til større flåtegrupper (ikke flyttes fra de små kystfiskebåtene til store havgående fartøy)
  • Prioritere kystflåten ved at trålstigen endres slik at kvoter overføres fra havfiskeflåten til kystflåten og åpen gruppe
  • Kvotene skal få tilbakefall til den fartøy størrelsen den kom i fra
  • Rekrutteringskvoter for ungdom må prioriteres
  • Leveringsforpliktelsene må innrettes slik de var tenkt
  • Bifangstordningen og ferskfiskbonusen videreføres og styrkes
  • Turistfiske må bringes inn i kontrollerte former hvor fisket handler om opplevelser og ikke ressursuttak.

Kvotesystemet

  • Kvoteer en tillatelse for en fiskebåt til å fiske en bestemt andel av den samlede norske fangsten på torsk, sei hyse og flere andre fiskeslag
  • Det er vanskelig å følge med fordi det finnes en rekke forskjellige fiskekvoter: strukturkvote, hjemmelskvote, ungdomskvote, Helga kvote, trålerkvote, samfiske kvote
  • Trålstigen er en fordeling av den samlede norske fangst mellom trålerne og resten av fiskebåtene. De aller største fiskebåtene i landet har fått tillatelse til å fiske med trålredskap noe som er forbudt for andre fiskebåter.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags