– Fiskerinæringen kan ikke akseptere en forutsigbarhet som strekker seg bare 2 år frem i tid, noe som vil være resultatet om dette dokumentet blir vedtatt i Stortinget

Stortinget nå få til bredest mulig forlik, når kvotemeldingen skal vedtas, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjon.

Stortinget nå få til bredest mulig forlik, når kvotemeldingen skal vedtas, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjon. Foto:

Av
DEL

MeningerStortingsmeldingen, Et kvotesystem for økt verdiskaping – En fremtidsrettet fiskerinæring (Meld. St. 32 (2018-2019), ble lagt frem for Stortinget 21. juni 2019.

Stortingets næringskomité skulle gitt sin innstilling til kvotemeldingen 24.3.20. Denne må utsettes til høsten.

Dette er ei melding som inneholder veldig mange omstridte forslag og endringer av dagens system, noe alle innspillene til meldingen viser.

Storting, Regjering, presidentskap, den nye fiskeri- og sjømatministeren må utsette kvotemeldingen til minimum at Riksrevisjon har gitt sin rapport om fiskeriforvaltningen samt at Korona-situasjonen er over.

Riksrevisjon legger 28. april fram en omfattende gransking av hele fiskefeltet i Norge, «Kvotesystemet i kyst- og havfisket». Dette er en omfattende gransking av alt fra forvaltning av adgang til kvoter, flåtestruktur og eierskap til fartøy.

Innholdet i denne rapporten må være kjent for Stortinget, næringen og allmennheten før Stortinget fatter sin beslutning.

Samtlige opposisjonspartier, utenom Frp, vil ha en utsettelse av meldingen.

Vi står nå oppe i en enda vanskeligere og urolig situasjon enn tidligere, nå også Korona-situasjonen.

Husk det er Regjeringen og Frp som bestemmer når meldingen skal behandles, da opposisjonspartiene ønsker en utsettelse. I tillegg er dette et krav som kommer fra mange hold.

De siste ukene har 31 kystordførere fra Trøndelag i sør til Finnmark i nord stilt seg bak et opprop til Stortingspresidenten med krav om å utsette behandlingen av kvotemeldinga til etter offentliggjøringa av Riksrevisjonens rapport den 28. april d.å. Også et stort antall organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner har stilt seg bak oppropet

Er det noe fiskerinæringen både på sjø og land fortjener, så er det langsiktige, forutsigbare og framtidsrettede rammebetingelser som står seg over tid.

Fiskerinæringen kan ikke akseptere en forutsigbarhet som strekker seg bare 2 år frem i tid, noe som vil være resultatet om dette dokumentet blir vedtatt i Stortinget. Er det noe næringen ikke trenger så er det omkamper.

Det er av stor lokal, regional og nasjonal interesse at behandlingen av kvotemeldingen skjer på en best mulig måte. Bærekraftig forvaltning av våre fornybare ressurser, eierstrukturer i fiskerinæringen, råderett over felles skapets ressurser og ikke minst enorme verdier i Norges viktigste fornybare næring må få en grundig og forsvarlig behandling.

Fortsatt må fellesskapets eierskap og nasjonal forvaltning av fiskeriressursene sikres.

Derfor MÅ Stortinget nå få til bredest mulig forlik, når kvotemeldingen skal vedtas. Så langt har man ikke klart det.

Kvotemeldinga må utsettes inntil etter at Riksrevisjonens rapport er fremlagt for behandling, slik at vi får riksrevisjonens funn og betraktninger med i behandlingen, samt til vi har fått kontroll over Korona-situasjonen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags