Behandlingen hvalen «Hvaldimir» har fått i Alta den siste tiden, har vekket stort engasjement blant folk, etter at Ketil Iki i Alta Havn satte søkelyset på problemet. Båter skal blant annet ha kjørt i ring rundt hvalen, og noen skal til og med ha kastet planker på han. Nå har også Fiskeridirektoratet engasjert seg, fredag gikk de med klar beskjed til folk.

– Vi minner vi om at alle har plikt til å behandle dyr med omtanke og respekt. Dette følger av dyrevelferdsloven og havressursloven. Brudd på denne loven kan anmeldes og reaksjoner kan bli gitt, skriver de på sin nettside.

De viser til at hvaler er frittlevende dyr, og Fiskeridirektoratet er fortsatt av den mening at hvithvalen må få mulighet til å klare seg selv.

Følg dette

De har følgende budskap:

• Vi anbefaler at man ikke mater hvalen.

• Vi fraråder at man svømmer med hvalen – av sikkerhetshensyn for både mennesker og dyr.

• Man bør holde avstand til hvalen slik at den ikke blir skadet.

• Den må få anledning til å tilpasse seg livet i det fri.

LES OGSÅ: – Vi skal gjøre alt vi kan for å få han vekk fra Alta

Stiller krav til miljømyndigheter

Dyrevernsorganisasjonen NOAH reagerer også på siste dagers overskrifter i avisene.

– NOAH ser svært alvorlig på dette, og vil nå sende et brev til ansvarlige miljømyndigheter med oppfordring om å ta tak i situasjonen og å sikre at hvalen ikke forstyrres, skriver de på Facebook.