Utvalg vil fjerne pliktsystemet i fiskeriene

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) fikk onsdag en rapport der det foreslås å avvikle pliktsystemet for torsketrålerne, inndra verdien av tilbuds- og bearbeidingspliktene i en kvotebank for så å auksjonere ut fisken til industrien. Inntektene skal gå til et næringsfond for Nord-Norge.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) fikk onsdag en rapport der det foreslås å avvikle pliktsystemet for torsketrålerne, inndra verdien av tilbuds- og bearbeidingspliktene i en kvotebank for så å auksjonere ut fisken til industrien. Inntektene skal gå til et næringsfond for Nord-Norge. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår å fjerne leveringspliktsystemet for torsketrålerne, samle verdien av pliktene i en kvotebank og auksjonere ut kvoter til fiskeindustrien.

DEL

Blir forslaget gjennomført, må Havfisk tåle en inndragning og omfordeling av 15-25 prosent av sine trålerkvoter. Det tidligere Røkke-kontrollerte selskapet ble nylig solgt til Lerøy. Rederiet har i dag 12 torskekonsesjoner.

– Ut fra dagens antall torskekvoter vil mellom 6.000 og 10.000 tonn torsk gå inn i kvotebanken og bli auksjonert til fiskeindustrien, sier utvalgsleder Lars Mathiesen som onsdag overleverte pliktkommisjonens innstilling til fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Her kan du lese en kronikk fra lederen i pliktkommisjonen.

Årlig auksjon

Inntektene fra kvotesalget skal ifølge forslaget fra pliktutvalget gå til nordnorske kyststamfunn. De foreslår at Norges Råfisklag skal auksjonere ut de inndratte kvotene til kystflåten.

Det såkalte pliktsystemet blant torsketrålerne ble innført for å sikre fiskeindustrien i Nord-Norge jevn tilgang på råstoff, skape lønnsom industri og opprettholde sysselsetting og bosetting.

Det innebar opprinnelig leveringsplikt til visse anlegg, bearbeidingsplikt av råstoff og en plikt til å opprettholde aktiviteten ved visse fiskeanlegg.

Fungerer ikke

Ekspertutvalget slår fast at leveringsplikten som ble omgjort til en tilbudsplikt, og bearbeidingsplikten, i dag ikke fungerer etter intensjonen. Annerledes er det med aktivitetsplikten. En tredel av trålerne i Havfisk ASA har i dag aktivitetsplikt til Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.

Omfordeling

Havfisk og industrien har argumentert med at aktivitetsplikten er kostbar for trålerne. De hevder det hemmer bedriftenes mulighet til å utnytte råstoffet mest lønnsomt.

Flere kommuner har tatt til orde for å gjeninnføre leveringsplikten. De krever at trålerne må få inndratt sine konsesjoner som bør omfordeles til kystflåten.

– Vi ivaretar begge disse hensynene i vårt forslag. Men legger til et nytt element med en kvotebank som årlig auksjonerer ut de inndratte kvoteandelene til foredlingsindustrien, sa utvalgsleder Lars Mathiesen da han presenterte forslaget.

Kortslutning

Ekspertutvalget mener dagens tilbudsplikt for trålerne ikke har noen økonomisk verdi. De har regnet seg fram til at aktivitetsplikten for Havfisk-trålerne utgjør 15-25 prosent av deres kvoter, eller opp mot 2,5 prosent av de totale torskekvotene.

Dette kaller SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes en kortslutning.

– De slår fast at systemet ikke lenger fungerer, men tar utgangspunkt i et havarert system når de beregner verdien. Intensjonen var at hele fangsten skulle leveres til anleggene. Nå lar de rederne stikke av med mesteparten av verdien på fisk de var forpliktet til å levere, sier Fylkesnes til NTB.

Behandles før jul

Det var fiskeriminister Per Sandberg som nedsatte utvalget etter stortingsbehandlingen av sjømatindustriutvalgets NOU i mars i år. Rapporten sendes på høring, og fiskeriministeren lover å fremme sak for Stortinget før jul. Han karakteriserer ekspertutvalgets rapport som «spennende».

– Vi må løse denne floken som har ridd både næringa og samfunnene i så lang tid. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette arbeidet, sa Sandberg da han mottok rapporten onsdag. (©NTB)

Artikkeltags