Gå til sidens hovedinnhold

Fiskeri, utvikling og kvotemeldinga

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiets sametingsgruppe følger behandlingen av kvotemeldingen og vi registrerer et stort engasjement og spenning langs kysten. Det er mange endringer som foreslås. Samtidig kommer Riksrevisjonen snart med en rapport. Her burde regjeringspartiene sammen med Frp for lenge siden satt behandlingen av kvotemeldingen på vent.

I hvilke land behandler man en så viktig sak samtidig som en statlig revisjonsrapport er under utarbeidelse og straks lanseres? Den beste løsningen er at behandlingen utsettes til høstsesjonen i Stortinget.

Kystsamfunnene har tiltro til at Arbeiderpartiet er den førende politiske kraft og sloss for det som er rett. På grasrota i Arbeiderpartiet har vi registrert et stort engasjement i saker om fiskeri. Det som er positivt er at vår partileder var veldig tydelig gjennom valgkampen 2019 og spesielt under Landsmøtet 2019 i sine prinsipielle uttalelser. Der sa han blant annet: «Kontrakten mellom det at det vi fanger i havet skal skape verdiskaping på land», – «Hvordan kan vi ha en ambisjon om mer bearbeiding/videreforedling slik at ikke alt går på store trålere og ut av landet», – «Vi skal ta vare på kystflåten, Ikke strukturere båter under 11 meter». Arbeiderpartiets sametingsgruppe har forventninger om at Jonas Gahr Støre, Stortingsgruppen og fiskeripolitisk talsperson Cecilie Myrseth finner gode løsninger for å følge opp så klare prinsipper når kvotemeldingen blir behandlet.

Vi bør se litt på prinsippene om bearbeiding og videreforedling slik at ikke alt går på store trålere og ut av landet, men heller få en større verdiskaping på land. Av trålernes andel landes rundt 90 % av fisken frosset. Noe av dette brukes til forskjellig produksjon i landet, mens nesten 60 % av alt trålerne fisker går ut som ubearbeidet og frosset vare. Hvis vi gjør dette om til kilo vil det være rundt 175 000 000 kg fisk som vi har muligheten til å nyttiggjøre og skape verdier for i landet. Da kan vi bare tenke oss hvor stor merverdi dette ville gi kystsamfunnene inn i framtiden. Slik det er nå blir disse 175 000 tonnene med fisk blir på en måte uvirksomme og utilgjengelig for fellesskapet, men samtidig tilgjengelig for de få.

Det er her Arbeiderpartiet alltid har gått foran, tenkt nytt. Vi har slåss for det vi har ment er rett. Det blir ikke rett at store trålere fryser ned fisken som tas rett utafor stuedøra vår, losser den inn på store fryselager og frakter den rett ut av landet for å fylle allerede overfylte lommebøker. Arbeiderpartiet har alltid sett etter gode løsninger for å skape noe for fellesskapet gjennom de ressursene som er tilgjengelig, nå er det fiskernes og kystsamfunnenes tur. Vi i Arbeiderpartiets sametingsgruppe mener det er kystfiskeren som holder liv i Kyst-Norge og kystflåten holder hjulene i gang langs kysten.

Vi må finne alternative fangstmetoder og fartøybruk for dagens trålkonsesjoner, fordi et fiske som i økende grad tilpasses havtrålerne vil ta livet av kystfisket. En fiskeripolitikk som tillater store aktører å kjøpe opp de små vil også ta livet av kystfisket. Det må bli lettere å rekruttere, og ungdom som ønsker seg inn i næringa må få tilgang uten å måtte ha millioner på bok. Kystfiskeren er viktig hvis vi skal beholde kystfolket og fellesskapene langs vår kyst og i fjordene.

Arbeiderpartiets sametingsgruppe er ikke i tvil, vi må ha et kvotesystem som skaper aktivitet, arbeidsplasser og bosetting langs kysten og fjordene inn i framtiden. En naturlig konsekvens og et viktig prinsipp er da at de som får høste av fellesskapets ressurser i havet må være de som bidrar til denne aktiviteten. Dette må ligge til grunn som en formålsparagraf for et nytt kvotesystem. Slik blir politikere og forvaltning nødt til å gjøre jevnlige vurderinger om hvor fisken i havet skal ende som kvote på en båt.

Sterke fellesskap, bosetting, arbeid, bærekraft og suverenitet er stikkord vi må ha med oss, dette har Jonas forstått og formidlet i 2019. Arbeiderpartiets sametingsgruppe ønsker å komme med en oppfordring til Jonas og stortingsgruppen nå mens de sitter med kvotemeldingen: «En rettferdig fordeling hvor fellesskapet tildeler kvoter for å utvikle bosettingen, arbeidsplasser og velferd for alle, ikke rikdom for få. Det er når Arbeiderpartiet er solidariske, tydelige og går foran vi kan så nye frø for å utvikle kystsamfunnene for kommende generasjoner. Når vi i Arbeiderpartiet gjør dette skiller vi oss fra høyresiden og deres ensidige markedstenkning».

Kommentarer til denne saken