Fiskere må trappe ned etter høy dødelighet. Nå kan regelverket bli skjerpet

Omsetningen av kongekrabber gikk ned i forrige uke, nå ber Fiskeridirektoratet, Norges Råfisklag og Kystvakten fiskerne trappe ned fisket etter krabber.