Under en rutinemessig kontroll av en russisk registrert bil tirsdag 11. oktober i Mosjøen, kom det frem at personer med tilknytning til denne bilen var observert mens de fotograferte objekt som er underlagt fotoforbud et sted i Nordland.

På bakgrunn av denne informasjonen ble disse personene anholdt og etter hvert pågrepet. Det er snakk om fire russiske statsborgere, tre menn og en kvinne, opplyser politiadvokat Gaute Rydmark.

Etter pågripelsen ble bilen besluttet ransaket. Det ble funnet en god del fotoutstyr og et relativt omfattende bildemateriale.

På denne bakgrunn ble de fire fremstilt for varetektsfengsling torsdag 13. oktober. Helgeland Tingrett ga fredag 14. oktober politiet medhold i å varetektsfengsle dem for syv dager.

Nordre del av Nordland

– Etterforskningen har vist at de fire har kommet kjørende til Norge via Finland. Så langt er det ikke påvist noen sammenheng mellom de sakene hvor to russere ble varetektsfengslet i henholdsvis Troms og Finnmark. Politiet har heller ikke gjort funn av drone i denne saken, kun ordinære fotoapparater, ifølge Rydmark.

Politiadvokaten opplyser til AN at politiet hadde fått melding om at personer i denne bilen hadde tatt bilder av objekt som var underlagt fotoforbud i den nordlige delen av Nordland.

Videre etterforskningsskritt vil blant annet være å gjennomgå det omfattende bildematerialet som er funnet – i den hensikt å avdekke eventuell ulovlig fotografering av skjermingsverdige objekter.

De fire er avhørt og de fremholder at de er turister på besøk i Norge, opplyser politiet.

De fire er siktet etter lov om informasjon §6 første ledd, jf. §3 annet ledd:

for å ha gjort opptak av eller på annen måte brukt informasjon som gjelder bestemte angitte skjermingsverdige objekter eller aktivitet som pågår i eller ved slike objekter

Av hensyn til sakens karakter ønsker ikke politiet i Nordland å gå nærmere inn på saken, men vil i løpet uken komme med en statusoppdatering om hvor man er i etterforskningen.

Politiadvokat Rydmark forteller til AN at de er fengslet med bakgrunn i fare for bevisforspillelse.

– Vi må få kontroll på og gjennomgått fotoutstyret, sier politiadvokaten.

– Kan de bli begjært varetektsfengslet utover de syv dagene?

– Det må vi ta stilling til etter hvert, svarer Rydmark.

– Årvåkne

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møtte mandag ettermiddag pressen etter at fire russiske statsborgere er blitt varetektsfengslet i Nordland, siktet for brudd på fotoforbud.

– Vi følger utviklingen i trusselbildet hele tiden, understreker Mehl.

Mehl understreker at det som potensielt kan true Norge, kontinuerlig følges tett.

Ministeren var samtidig klar på at man ennå ikke vet hva denne saken dreier seg om.

– Det er for tidlig å trekke konklusjoner rundt hvilke hensikter som eventuelt ligger bak dette, sier Mehl.

Justisminister Mehl er også klar på at nordmenn bør være varsomme med å uten grunn rette mistanke mot folk.

– Vi må ikke begynne å mistenkeliggjøre folk som lever helt vanlige liv, sier Mehl.

Samtidig er statsråden klar på at det er viktig å følge med på hva som skjer rundt oss.

– Vi skal ikke være, og er ikke naive. Vi må være årvåkne for mistenkelig aktivitet, sier hun.