Fire personer er anmeldt for å ha kjørt i utmark på østsiden av Alta, melder Miljødirektoratet på Twitter lørdag.

Det var Statens naturoppsyn (SNO) som kom over scooterfølget.

– I tillegg var det åtte personer som stakk da de oppdaget SNO. Det ble observert mye spor etter ulovlig kjøring, skriver Miljødirektoratet.