Journalist Oddgeir Isaksen rapporterer direkte fra sjekkpunkt Karasjok